Skip to content Skip to navigation menu
Adviseren en trainen in je werk
De wereld verandert voortdurend. Dat vraagt van ons dat we steeds blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Met een training kun je mensen daarbij ondersteunen. In deze module leer je hoe je gedrag kunt beïnvloeden in je professionele rol als adviseur, door het ontwerpen en uitvoeren van een groepstraining. Wat komt er kijken bij het ontwikkelen en verzorgen van een groepstraining in een organisatie? Hoe onderzoek je aan welke vaardigheden behoefte is en welke inhoud belangrijk is? Hoe zorg je ervoor dat deelnemers in die training ook daadwerkelijk van en met elkaar leren? Tijdens deze module ontwikkel je een trainingsonderdeel voor jouw omgeving (werk of privé).
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je onderzoekt een trainingsvraag binnen jouw organisatie. Je bakent de vraag af, je definieert het doel en de doelgroep en je beschrijft de gevraagde inhoud en opbrengst van het trainingsonderdeel.
  • Je ontwerpt aan de hand van de literatuur een training voor jouw organisatie en beschrijft de inhoud, de werkvormen, het materiaal en de randvoorwaarden (locatie, budget, duur en tijd). Dit leidt tot een draaiboek dat anderen ook kunnen gebruiken.
  • Je geeft in jouw organisatie een training en daarbij zet je verschillende activerende werkvormen, psycho-educatie en materialen in (ook media). 
  • Je zet trainersvaardigheden in om tot een gewenst resultaat te komen: structureren, actie stimuleren, gespreksvaardigheden inzetten en de groepsdynamica beïnvloeden.
  • Je evalueert jouw trainingsonderdeel op inhoud en proces. Je reflecteert jouw persoonlijke inbreng in de rol van adviseur en trainer met behulp van een reflectiemodel.

Tijdens de module start je met een oriëntatie op de adviesvraag en -rol en bereid je een adviesgesprek voor. Je onderzoekt jouw adviesstijl, je voert een adviesgesprek en daarop reflecteer je. Je zoekt een situatie in jouw werk of daarbuiten waarbij een training effectief kan zijn. Het doel van de training is:  een begin van gedragsverandering bij de deelnemers op gang brengen. Op basis van de vraag maak je een trainingsontwerp en een draaiboek, je zoekt activerende werkvormen en je bereidt de training voor. Vervolgens voer je de training uit. Samen met medestudenten en docenten bespreek je de gegeven training en je geeft elkaar feedback. Tot slot reflecteer je op jouw trainings- en adviesrol. Er zijn verschillende intervisie- en consultatiemomenten om van en met elkaar te leren.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt beoordeeld op basis van een portfolio met daarin de volgende onderdelen:

  • Een video-opname van je adviesgesprek waarin de trainingsvraag leidt tot een mogelijk trainingsaanbod. 
  • Een ontwerp van een training, uitgewerkt in een draaiboek.
  • Een video-opname van (een deel van)  de training die jij gaf.
  • Een evaluatie- en reflectieverslag.

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Psychology
Locaties Deventer
ID OTP06D