Skip to content Skip to navigation menu
Adviseren over toepasbaarheid en veiligheid van technologie in de zorg

Technologie speelt een steeds grotere rol in de verpleegkundige zorg, van preventie tot behandeling en nazorg. Als verpleegkundige moet je op basis van kennis en ervaring kunnen inschatten welke technologie past bij de zorgvraag en of deze op een veilige manier ondersteuning biedt. In deze module leer je afwegingen maken in de toepassing en het veilige gebruik van technologieën. Denk aan eHealth, domotica, ondersteunende technologie en medische technologie.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je maakt een overzicht met korte analyses van verschillende toepassingen van eHealth, domotica en ondersteunende technologie toepassingen.
  • Je geeft de eindgebruiker of zorgvrager passende adviezen omtrent keuze, privacy en veiligheid van eHealth.
  • Je maakt een functioneel ontwerp voor een eHealth applicatie voor een specifieke zorgvrager of diens mantelzorger. 
  • Je brengt de organisatie rondom het veilige gebruik van medische technologie op een afdeling of in een instelling in kaart.
  • Je communiceert op passende wijze adviezen aan collega’s en de afdeling/instelling omtrent het veilig en vaardig gebruik van medische technologie.

Deze module bestaat uit negen gezamenlijke bijeenkomsten. Voor de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur en kennisclips en werk je aan de portfolio-opdrachten. In het eerste deel van de module ga je voor zorgvragers binnen jouw organisatie op zoek naar toepasbare technologieën in de vorm van eHealth, domotica en ondersteunende technologie. Tijdens de bijeenkomsten worden deze bediscussieerd en werk je de handvatten uit samen met medestudenten en de docent. De toepasbare technologieën en adviezen verwerk je in een app-ontwerp, die je vervolgens voorlegt aan een collega binnen jouw werkveld. In het tweede deel van de module verdiep je je in de veiligheid en organisatie van medische technologie binnen jouw organisatie en geef je je collega’s daarover advies.

Je wordt beoordeeld op twee onderdelen:

  1. Een overzicht van direct bruikbare technologie en adviezen voor zorgvragers binnen jouw organisatie.
  2. Adviezen t.a.v. veilig gebruik van medische technologie binnen jouw organisatie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November, februari, april
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV13D