Skip to content Skip to navigation menu
Analyseren van vitaliteit en employability in een organisatie

Een betekenisvolle werkomgeving voor medewerkers, daar wil je als HRM professional aan bijdragen. Dit doe je met goed advies over het verbeteren van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van personeel. In deze module verdiep je je in duurzame inzetbaarheid van medewerkers, de bijbehorende wet- en regelgeving en de organisatiefactoren die vitaliteit en duurzame inzetbaarheid beïnvloeden. Ook leer je intakegesprekken en interviews doen. Zo breng je de instrumenten en het beleid op gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit in kaart en geef je onderbouwd advies.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je brengt de stand van zaken rondom de begrippen employability en vitaliteit voor jouw organisatie in kaart.
  • Je verzamelt op systematische wijze data en bewerkt deze ten aanzien van beoogd en ervaren beleid met betrekking tot vitaliteit en employability.
  • Je trekt conclusies rond de stand van zaken binnen jouw organisatie ten aanzien van vitaliteit of employability.
  • Je formuleert aanbevelingen op het gebied van vitaliteit of employability voor de (arbeids)organisatie.
  • Je presenteert je analyse, conclusies en aanbevelingen op heldere en overtuigende wijze.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De hbo-professional geeft adviezen die bijdragen aan een betekenisvolle werkomgeving voor medewerkers."

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voor de bijeenkomsten bestudeer je vooraf de voorgeschreven literatuur en kennisclips en werk je aan opdrachten. Alle deelnemers aan de module plaatsen de informatie die ze verzamelt op een digitaal platform. Tijdens de bijeenkomsten presenteren en bespreken jullie de opdrachten en opgestelde mindmaps. Ook oefen je interviewtechnieken en in het argumenteren en conclusies trekken. Je krijgt verdiepende uitleg over onderwerpen van de docent en kunt vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je wordt individueel beoordeeld op een infografic en een onderliggend document waarin je het bedoelde en ervaren beleid en instrumenten rondom vitaliteit of employability in jouw organisatie in kaart gebracht hebt. Je verzamelt informatie door verschillende onderzoeksinstrumenten, waaronder interviews, in te zetten. Uiteindelijk kom je op basis van deze informatie tot een aantal conclusies en analyse van knelpunten en geef je een aantal uitgewerkte aanbevelingen voor jouw organisatie. De infografic presenteer en verdedig je ten overstaande van de organisatie en de video-opname hiervan dien je in ter beoordeling. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) Februari, April
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID C65