Skip to content Skip to navigation menu
Anders dan rechtspraak

Anders dan rechtspraak (ADR) verwijst naar de Engelse term “alternative dispute resolution”: een alternatieve vorm van conflictoplossing. ADR is een alternatief voor de ‘gang naar de gewone rechter’. Er zijn kortweg drie vormen van alternatieve geschillenbeslechting: mediation, het bindend advies en arbitrage. Mediationvaardigheden staan centraal in deze module. Het werken met en inzetten van mediationvaardigheden bij de overheid en in de non-profit sector wordt steeds meer onderdeel van de dagelijkse werkwijze. Het gaat bij mediation niet alleen om de oplossing van het conflict, zoals partijen dat ervaren, maar ook om het proces daarin hoe partijen tot een oplossing komen, de relatie verbetert tussen partijen en de oplossing kunnen uitvoeren. Daarbij is van belang om relatie en inhoud te scheiden, zodat het verschil van inzicht over de voorgelegde kwestie(s), niet automatisch verstoring van de relatie betekent. In mediation bepalen de partijen zelf de uitkomst. Dit in tegenstelling tot veelal een juridische procedure, waarin een rechter of arbiter het laatste woord heeft. Door het volgen van deze module heb jij jezelf enkele mediationvaardigheden eigen gemaakt en is het een eerste kennismaking met mediation. Je bent door het volgen van deze module echter nog geen mediator.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je voert een mediationgesprek en hanteert hierbij de fasen van mediation.
  • Je voert een mediationgesprek en past hierin mediationtechnieken toe.
  • Je laat tijdens het voeren van het mediationgesprek spelregels en belangrijke aspecten van een mediation zien.
  • Je reflecteert op jouw houding en mediationvaardigheden en beschrijft jouw rol op het verloop van het conflict tijdens het mediationgesprek en onderbouwt dit met literatuur.
  • Je stelt een tussenverslag op, op basis van het door jouw gevoerde mediationgesprek, dat voldoet aan de gedragsregels van Mfn.

Er zijn negen gezamenlijke bijeenkomsten. We starten met een introductie op de module conflicthantering. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestudeer je literatuur en kennisclips, werk je aan opdrachten, vul je een digitaal dagboek en noteer je vragen. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten uit op basis van informatie uit jouw organisatie, spar je met medestudenten, krijg je verdiepende uitleg en oefen je tijdens rollenspellen aan de hand van casussen.

Je wordt individueel beoordeeld op basis van een portfolio met daarin verschillende onderdelen: een casus (voorwaardelijke eis), een video-opname van je optreden als mediator, een reflectieverslag en een tussenverslag. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. Voor deze module verwachten we dat je kennis hebt van basisgespreksvaardigheden en deze kunt toepassen, evenals dat je beschikt over een reflecterend vermogen. Deze basis heb je minimaal nodig om het beroepsproduct van het mediationgesprek en de toets goed te kunnen maken. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november
EC 5
Vakgebied Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C38D