Skip to content Skip to navigation menu
Arbeidsrelaties toekomstbestendig vormgeven

Hoe kun je kritisch kijken naar de door de organisatie gemaakte keuzes als het gaat om de organisatie van arbeid? Passen de gemaakte keuzes bij de organisatie? Zijn die keuzes op gebied van medezeggenschap, goed werkgeverschap, flexibele inzet, contractstructuur en bedrijfsregels toekomstbestendig? In deze  module ga je op zoek naar de antwoorden op deze vragen voor jouw eigen organisatie.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

 • Je analyseert de ondernemings- en medezeggenschapsstructuur van een organisatie en je koppelt missie en visie aan Goed Bestuur en Goed Werkgeverschap. 
 • Je geeft een overzicht van de arbeidsvoorwaarden- en bedrijfsregelingen en analyseert de gemaakte keuzes rond de contractstructuur en de gemaakte dan wel te maken keuzes inzake de juridische routes bij ontslag in de organisatie. 
 • Je maakt een juridische analyse van een arbeidscontract en adviseert omtrent de correctheid en volledigheid van het contract.
 • Je analyseert de vormgeving van functionele flexibiliteit en flexibiliteit omtrent de urenomvang.
 • Je inventariseert de bedrijfsgebonden regelingen ten aanzien van gedrag en corrigeert een bestaande regeling dan wel ontwerpt een nieuwe urgente regeling.
 • Je adviseert de organisatie omtrent de toekomstbestendigheid van de gemaakte keuzes rond de organisatie van arbeid en geeft aanbevelingen.

 Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten en een consultmogelijkheid met de docent in de negende week. We starten met een introductie op de thematiek en een miniles over medezeggenschap. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de beschikbare bronnen en werk je aan (portfolio)opdrachten. Je krijgt tijdens de bijeenkomsten verdiepende informatie van de docent, kunt vragen stellen en werkt verder aan je opdrachten. Na iedere bijeenkomst verwerk je de informatie en bevindingen bij het aanscherpen van je beroepsproducten. 

Verwante opleidingen
Human Resource Management

 Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin de volgende beroepsproducten:

 1. Een beschrijving en analyse van de ondernemings- en medezeggenschapsstructuur van jouw organisatie, een beschrijving van haar missie en visie en de koppeling van deze missie en visie aan ‘Goed bestuur’ en ‘Goed werkgeverschap’.
 2. Een overzicht van de arbeidsvoorwaarden- en bedrijfsregelingen in jouw organisatie, en een analyse van de gemaakte keuzes voor contractstructuur en voor ontslag.
 3. Een juridische analyse van een contract uit jouw organisatie en advies over de correctheid en volledigheid van het contract.
 4. Een analyse van de vormgeving van functionele flexibiliteit en flexibiliteit met betrekking tot de urenomvang binnen jouw organisatie.
 5. Een inventarisatie van de gedragscodes binnen jouw organisatie en een correctie of herontwerp van een urgente regeling.
 6. Een eindadvies en één urgente aanbeveling aan de organisatie omtrent de toekomstbestendigheid van de gemaakte keuzes rond de organisatie van arbeid. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november
EC 5
Vakgebied Marketing, Sales en Communicatie
Onderwijs & Opleiden
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID OHRM12D