Skip to content Skip to navigation menu
Automatiseer je boekhouding
Je beschikt al over basiskennis binnen de bedrijfsadministratie en wilt verdieping met een geautomatiseerd boekhoudprogramma. Dat biedt je kansen in de vorm van meer verantwoordelijkheid bij het opstellen van de eindbalans, de winst- en verliesrekening en bij het analyseren van de cijfers. In deze module maak je kennis met zo’n programma. Je voert er financiële transacties mee uit en je beschrijft de boekhoudkundige handelingen voor een organisatie. Daarnaast komt het volgende aan bod: de geautomatiseerde inbedding van voorzieningen, vaste verrekenprijzen en voor- en nafacturering.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Financiële transacties verwerken in een geautomatiseerd boekhoudprogramma aan de hand van transacties op je eigen werkplek of een casus.
  • De stamgegevens van verschillende onderdelen binnen een boekhoudprogramma wijzigen/aanmaken aan de hand van transacties op je eigen werkplek of een casus. 
  • Boekingen maken om een periode af te sluiten aan de hand van transacties op je eigen werkplek of een casus. 
  • De eindbalans, de winst- en verliesrekening en de BTW-aangifte opstellen in een boekhoudprogramma aan de hand van de ingevoerde transacties.
  • De boekhoudkundige handelingen beschrijven en het verband verklaren tussen de ingevoerde transacties en de eindbalans en winst- en verliesrekening.

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten en literatuur thuis voorbereidt. Daarna volgt nog een toetsingsbijeenkomst. We starten met een introductie van de thematiek en het op te leveren eindproduct. In de lessen oefen je met diverse cases en praktijkopdrachten die we vervolgens bespreken. Je krijgt feedback van je medestudenten en van de docent en je kunt verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen
Bedrijfseconomie

Je voert enkele financiële transacties uit in een geautomatiseerd boekhoudprogramma. Dat doe je op je werkplek of aan de hand van een casus in Exact Online. Vervolgens stel je een eindbalans en winst- en verliesrekening op. Je wordt uiteindelijk beoordeeld op basis van het verslag waarin je bovenstaande boekhoudkundige handelingen beschrijft. Je verslag wordt beoordeeld op:1. het verwerken van de financiële transacties in het geautomatiseerd boekhoudprogramma; 2. het opstellen van de eindbalans en de winst- en verliesrekening in het boekhoudprogramma, inclusief de BTW-aangifte;3. het beschrijven van de boekhoudkundige handelingen, met de nadruk op de relatie tussen 1 en 2.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum April
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OBE03D