Skip to content Skip to navigation menu
Baseer je beleid op data met HR-analytics

De wereld verandert razendsnel. Technologische ontwikkelingen op het gebied van communicatie, rekenkracht en dataopslag zorgen er voor dat organisaties steeds meer beslissingen willen en kunnen onderbouwen met data. Afdelingen als finance, marketing, inkoop en kwaliteitszorg maken dagelijks gebruik van data voor hun analyses, maar voor een afdeling HRM is dit relatief nieuw. Directies vragen nu echter ook van HRM als businesspartner om beslissingen over personeelsbeleid of organisatievraagstukken te onderbouwen met data. Je zult als HR-adviseur niet alleen veel kennis moeten hebben van HRM en de business waar je werkt moeten begrijpen, maar ook de betekenis van data, metrics en statistische analyses voor het HR-werk moeten doorzien. Dit vraagt van een HR-adviseur een flinke dosis analytisch vermogen en dat hij kritisch kan denken. In deze module leer je hoe HR-beleid tot stand komt dat gebaseerd is op feiten.

Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment. 

 

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

Tijdens deze module lever je een bijdrage aan evidenced based HR-beleid door te adviseren over de inzet van een HR analytic systems. 

  • Je beschrijft de stand van zaken en het ambitieniveau op gebied van HR-analytics in jouw organisatie. 
  • Je analyseert in hoeverre HR-vraagstukken in jouw organisatie worden afgeleid van businessvragen, hoe dit proces verloopt en geeft aan wat aan het proces te verbeteren is.
  • Je inventariseert welke data en databronnen aanwezig zijn binnen jouw organisatie en beoordeelt of deze data en databronnen toegankelijk zijn voor HR.
  • Je onderzoekt de kwaliteit van de data, geeft voorbeelden van data die bewerkt en geschoond moeten worden en beargumenteert waarom die data bewerkt of geschoond moeten worden.
  • Je beschrijft welke tools de organisatie gebruikt om data te analyseren en/of te visualiseren en beoordeelt in welke mate HR voldoende skills heeft om van die tools gebruik te maken.
  • Je vertaalt door jou geformuleerde inzichten naar aanbevelingen waarmee jouw organisatie komt tot HR-beleid dat gebaseerd is op feiten en data. 

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten. We starten met een introductie van de thematiek en bespreken de mooc (massive open online course) over HR-analytics bij KLM, die gedurende de eerste drie weken centraal staat. Voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomsten doorloop je een deel van de mooc, bestudeer je de kennisclips in de mooc, bestudeer je literatuur en werk je aan opdrachten. We bespreken tijdens de bijeenkomsten de mooc, de door studenten aangedragen voorbeelden vanuit hun praktijk en uitwerkingen van opdrachten. Je krijgt verdiepende uitleg over onderwerpen en kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie.  

Verwante opleidingen
Human Resource Management

Je wordt beoordeeld op een korte rapportage waarin je jouw organisatie adviseert hoe zij tot evidenced-based HR kan komen of hoe zij haar HR-analyticsproces kan verbeteren. Jouw aanbevelingen licht je toe in een korte video. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat

startdatum November
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
Academic Period 10
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5.5hours
Contacturen 1.5hours
Locaties Deventer
Enschede
ID OHRM11D