Skip to content Skip to navigation menu
Behartig consumentenbelangen in geschillen
Dagelijks schaffen we als consument zaken aan, maar welke mogelijkheden zijn er als dat misgaat? In deze module leer je welke juridische voetangels de consument kan tegenkomen en welke rechtsmiddelen er zijn. Ook ga je in op verscheidene nationale stelsels van privaatrecht. Deze module betreft drie subonderdelen: het consumentenrecht, het burgerlijk procesrecht en het internationaal privaatrecht. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • Een rapport opstellen inzake een juridisch vooronderzoek, nadat je aan de hand van een juridisch stappenplan relevante juridische aspecten van een (grensoverschrijdend) geschil van een consument hebt geïnventariseerd en geanalyseerd.
  • Op grond van je juridisch vooronderzoek een dagvaarding inclusief producties formuleren, evenals een begeleidende brief opstellen, waarin de (mogelijke) juridische gevolgen, mogelijke vervolgstappen en eventuele alternatieven voor de consument/cliënt op toegankelijke wijze worden verwoord.
  • In een (schriftelijk) assessment aantonen dat je met betrekking tot een complexe casus de juridische positie van een consument/cliënt in een (grensoverschrijdend) geschil kan schetsen en daarbij, voor zover mogelijk, de belangen van de consument/cliënt kan behartigen.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Je werkt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten uit, vaak op basis van informatie uit je eigen organisatieomgeving. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je levert een juridisch dossier op met de volgende inhoud:

  • een inventarisatie en analyse aan de hand van een casus, met alle juridische aspecten voor het opstellen van een dossier teneinde consumentenbelangen te behartigen in (grensoverschrijdende) geschillen;
  • een dagvaarding inclusief producties, waarbij de belangen van de consument/cliënt zoveel mogelijk worden behartigd. Dit voorzie je van een begeleidende brief waarin de juridische gevolgen voor de consument/cliënt ‘to the point’ in kaart worden gebracht. In een (schriftelijk) assessment toon je aan dat je met betrekking tot complexe casussen de juridische positie van een consument/cliënt in geschillen kunt schetsen en daarbij zijn belangen kan behartigen.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, februari
EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C22D