Skip to content Skip to navigation menu
Bepaal je managementstrategie

Welke verschillende soorten managementstrategieën zijn er en hoe realiseer en onderhoud je een managementstrategie? Hoe bepaal je voor je eigen organisatie een strategie en hoe koppel je die aan innovatie en ontwikkelingen binnen je organisatie, zoals de introductie van een nieuw product? Dit soort zaken vereist dat je op strategisch niveau denkt en dat je vooraf weet of je managementstrategie zal werken. Een wijziging in je strategie heeft immers invloed op de processen binnen je organisatie. In deze module leer je een passende strategie te formuleren die aansluit bij de ontwikkelingen binnen jouw organisatie. Je leert wat de consequenties zijn van een verandering van strategie en wat dit betekent voor het bereiken van bedrijfsdoelstellingen.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

  •  Je analyseert de interne en externe omgeving om inzicht te krijgen in de managementstrategie van je organisatie en of deze samenhangt met de geformuleerde organisatiedoelstellingen.
  • Je maakt een scenarioanalyse en een planning.
  • Je formuleert een managementstrategie op basis van de scenarioanalyse en de planning.
  • Je adviseert je organisatie over organisatorische veranderingen en consequenties die het gevolg zijn van een strategiewijziging.
  • Je adviseert over de strategische richting van je organisatie en de eventuele consequenties zijn voor het bestaande businessmodel.

 Er zijn negen gezamenlijke contactmomenten. We starten met een introductie over de ontwikkeling van strategie binnen organisaties en een uitleg over de managementgame en het opstellen van het plan van aanpak. Voorafgaand aan de bijeenkomsten voer je onderdelen van de managementgame uit, bestudeer je literatuur en kennisclips en werk je aan je adviesrapport. Tijdens de bijeenkomsten spar je met medestudenten, deel je inzicht en kennis met elkaar, krijg je verdiepende uitleg en kun je de docent vragen stellen. Na een bijeenkomst verwerk je de ervaringen en gegeven feedback in je logboek van de game en werk je verder aan je adviesrapport.

Verwante opleidingen
Commerciële Economie

 Je wordt beoordeeld op een strategisch adviesrapport en het plan van aanpak daarvoor. 

 Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Werk je niet in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. 

startdatum September
EC 5
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OCE11D