Skip to content Skip to navigation menu
Bepaal je marketingstrategie
Om sparringpartner te kunnen zijn van het strategisch kader van een onderneming, is inzicht in het strategisch marketingplanningsproces van groot belang. Marketing vindt plaats in wisselwerking met de interne en externe omgeving. Na het afronden van deze module kun jij een interne en externe omgeving analyseren en op basis hiervan een marketingstrategie bepalen. Een analyse van de vraag en de vraagontwikkeling is hiervoor noodzakelijk en daarnaast is het gedrag van consumenten en organisaties van belang. Vervolgens analyseer je de concurrentie en je eigen strategie. Op basis hiervan geef je advies over een succesvol te implementeren product/marktcombinatie voor jouw onderneming.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je stelt een product/marktmatrix op voor jouw organisatie en onderbouwt deze vanuit de theorie.
  • Je analyseert de bedrijfsomgeving van jouw organisatie op trends en ontwikkelingen in de branche.
  • Je analyseert een probleem vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende dataverzamelingstechnieken.
  • Je formuleert een marketingstrategie voor de organisatie, op basis van een bedrijfsomgevingsanalyse. 
  • Je adviseert over de implementatie van de product/marktcombinatie.

Er zijn negen bijeenkomsten. Je gaat direct aan de slag om met medestudenten het strategisch kader en mogelijke marketingproblemen binnen organisaties te bespreken. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je onder meer kennisclips en literatuur. Tijdens de bijeenkomsten gaan we dieper in op de voorbereidingen, verzorg je enkele keren een korte presentatie, geeft de docent verdiepende uitleg en beantwoordt hij/zij vragen. Na afloop van iedere bijeenkomst verwerk je de feedback van je medestudenten en de docent en test je je kennis door een Kahoot test te maken.

Verwante opleidingen
Commerciële Economie

Je wordt beoordeeld op een adviesrapport met implementatieplan voor een nieuwe product-marktcombinatie voor jouw organisatie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. 

startdatum September
EC 5
Vakgebied Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Marketing
Locaties Enschede
ID OCE10D