Skip to content Skip to navigation menu
Betekenisvol ondernemen

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen van een ondernemer of ondernemend manager steeds meer verantwoording ten aanzien van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In deze module maak je kennis met deze aspecten en word je uitgedaagd deze aspecten (verder) in te voeren als een meerwaarde voor jouw onderneming. Daarnaast ga je ervaren wat het voor jou als persoon betekent. Daar waar het verantwoord en betrokken ondernemen eerder als een belemmering werd gezien, leer je nu hoe je het om kan zetten in een kans. 

Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment. 

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je analyseert vanuit een ethisch oogpunt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) in jouw organisatie, zodat je inzicht hebt in wat jouw organisatie op dit gebied doet.
  • Je onderzoekt aan de hand van literatuuronderzoek de voor de organisatie belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van MVO en MBO en benoemt daarbij mogelijk actuele ethische dilemma’s die op de organisatie van toepassing (kunnen) zijn..
  • Je formuleert op basis van literatuur, actuele artikelen en eventueel interviews een persoonlijke visie over MVO en MBO en geeft aan wat die visie betekent voor jouw persoonlijk ondernemerschap.
  • Je adviseert met behulp van het ethisch beslismodel hoe jouw organisatie de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van MVO of MBO kan integreren in het strategisch beleid van de organisatie en vertaalt deze naar initiatieven in de lokale, nationale of internationale samenleving.
  • Je presenteert in jouw organisatie het door jou opgestelde advies, daarbij beargumenteer je welke keuzes je hebt gemaakt op basis van jouw persoonlijke visie. 

Deze module kent negen gezamenlijke bijeenkomsten. We starten met een introductie over de module en een inleiding over ethisch handelen. Voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomsten bestudeer je kennisclips, literatuur en artikelen  en werk je aan de opdrachten. In de bijeenkomst gaan we tijdens groepsdiscussies dieper in op de opdrachten, geeft de docent verdiepende uitleg en beantwoordt hij vragen over de onderliggende theorie. Je oefent in een laatste bijeenkomst hoe je een videopitch  geeft, en krijgt en geeft daar peerfeedback op. 

Je rondt de module af met een adviesrapport en een videopitch. In het rapport adviseer je jouw organisatie over nieuwe initiatieven op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO en maatschappelijk betrokken ondernemen MBO vanuit een ethisch oogpunt. Je onderbouwt jouw analyse en adviezen vanuit de literatuur, artikelen en interviews. In de videopitch presenteer je jouw advies aan de organisatie en geef je aan welke keuzes je gemaakt hebt op basis van jouw visie ten aanzien van de betekenis van MVO en MBO. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Marketing, Sales en Communicatie
Finance & Control
Management & Organisatie
Studievorm Module
Academic Period 10
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5.5hours
Contacturen 1.5hours
Locaties Deventer
Enschede
ID OSBRM04D