Skip to content Skip to navigation menu
Bevorder burgerparticipatie

Als social work professional ben je een bruggenbouwer tussen het individu, groepen van individuen en lokale gemeenschappen. Je zult burgerinitiatieven identificeren, faciliteren en mede vormgeven. Hoe betrek je daarbij verschillende perspectieven en belangen van betrokkenen? Op welke wijze benut je de bij hen aanwezige deskundigheid en ervaring optimaal? En welke aanbevelingen kun je lokale beleidsmakers en instellingen aanreiken op gebied van burgerparticipatie? In deze module gaan we nader in op deze vragen en leer je omgaan met de complexiteit en dynamiek van burgerparticipatie. Leer op grond van verworven inzichten stelling te nemen in het publieke debat daarover!

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je maakt duidelijk hoe de civil society zichtbaar wordt in een door jou gekozen wijk en verbindt dit aan de lokale sociale agenda
  • Je inventariseert bestaande burgerinitiatieven in een wijk naar keuze en relateert deze aan verschillen tussen systeem- en leefwereld
  • Je maakt inzichtelijk hoe sociaal kapitaal kan groeien via succesvolle burgerparticipatie
  • Je geeft aanbevelingen ter bevordering van burgerparticipatie aan een of meerdere institutionele actoren waarbij je ingaat op de rol van je eigen professie
  • Je schrijft een opiniërend stuk over burgerparticipatie waarbij de niveaus: micro, meso en macro worden belicht

Deze module bestaat uit acht bijeenkomsten. Om je op de bijeenkomsten voor te bereiden zijn er in de digitale leeromgeving materialen en concrete doe- en leesopdrachten opgenomen. Tijdens de bijeenkomsten wordt steeds een invalshoek, een concept of een thema dat met de voorbereidingen samenhangt centraal gesteld. De docent geeft tijdens de bijeenkomst kort theoretische input, maar benut de bijeenkomst met name om je ervaringen en inzichten te laten delen en hierover met elkaar en de docent in gesprek te gaan. De inspiratie en ideeën die je tijdens deze bijeenkomsten opdoet benut je om de in Blackboard opgenomen verwerkingsopdrachten te kunnen uitvoeren. Tussen de bijeenkomsten ben je in de gelegenheid om via een wiki de vorderingen en bevindingen van je medestudenten in te zien en deze hierover te benaderen.

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt beoordeeld op een door jou geschreven opiniestuk over burgerparticipatie. Je opiniestuk baseer je op een combinatie van veld- en bureauonderzoek. De bevindingen vormen een onderlegger bij het opiniestuk, die je toevoegt aan je portfolio.

startdatum Februari
EC 5
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW19