Skip to content Skip to navigation menu
Bevorder burgerparticipatie

Als Social Work-professional ben je een bruggenbouwer tussen het individu, groepen van verschillende individuen en lokale gemeenschappen. Jij identificeert burgerinitiatieven, faciliteert deze en helpt bij de vormgeving. Maar hoe houd je nu rekening met de diverse perspectieven en belangen van alle betrokkenen? Op welke manier benut je de deskundigheid en ervaring van de verschillende partijen optimaal? En hoe kun je lokale beleidsmakers en instellingen adviseren op het gebied van burgerparticipatie? Tijdens de module staan deze vraagstukken centraal. Je ontdekt hoe je omgaat met de complexiteit en dynamiek van burgerparticipatie, zodat je kunt deelnemen aan het publieke debat.  

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je maakt in woorden duidelijk hoe het begrip civil society zichtbaar wordt in een door jou gekozen wijk en verbindt dit aan de lokale sociale agenda. 

  • Je inventariseert bestaande burgerinitiatieven in een wijk naar keuze en relateert deze aan onderliggende wensen en behoeften van burgers 

  • Je maakt inzichtelijk wat volgens jou nodig is om burgerparticipatie succesvol te laten zijn rekening houdend met de complexiteit en dynamiek ervan 

  • Je geeft aanbevelingen aan een of meerdere institutionele actoren ter bevordering van burgerparticipatie en beschrijft wat deze aanbevelingen betekenen voor jouw rol als Social Worker.  

  • Je stelt je kritisch op ten aanzien van een gekozen thema dat je op meerdere niveaus) verbindt aan vormen van burgerparticipatie 

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De Sw-professional identificeert en faciliteert burgerinitiatieven en helpt ze mede vorm te geven, participeert en neemt stelling in het publieke debat en geeft aanbevelingen ter bevordering van burgerparticipatie aan lokale beleidsmakers of instellingen.”.

Deze module bestaat uit acht bijeenkomsten. Om je op de bijeenkomsten voor te bereiden zijn er in de digitale leeromgeving materialen en concrete doe- en leesopdrachten opgenomen. Tijdens de bijeenkomsten wordt steeds een invalshoek, een concept of een thema dat met de voorbereidingen samenhangt centraal gesteld. De docent geeft tijdens de bijeenkomst kort theoretische input, maar benut de bijeenkomst met name om je ervaringen en inzichten te laten delen en hierover met elkaar en de docent in gesprek te gaan. De inspiratie en ideeën die je tijdens deze bijeenkomsten opdoet benut je om de in Blackboard opgenomen verwerkingsopdrachten te kunnen uitvoeren. Tussen de bijeenkomsten ben je in de gelegenheid om via een wiki de vorderingen en bevindingen van je medestudenten in te zien en deze hierover te benaderen.     

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt individueel beoordeeld op een door jou geschreven opiniestuk over burgerparticipatie. Je opiniestuk baseer je op een combinatie van veld- en bureauonderzoek. De bevindingen vormen een onderlegger bij het opiniestuk, die je toevoegt aan je portfolio. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Toelating 

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden  

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

Lesdagen en locaties 

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

Kosten 

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl 

Periode(n) Februari
EC 5
Vakgebied(en) HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Medisch & Paramedisch
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW19