Skip to content Skip to navigation menu
Bijzondere wetgeving in het bestuursrecht
Iedereen heeft te maken met de overheid: op centraal niveau en decentraal binnen provincies, gemeenten en waterschappen. Hoe kijk je als toezichthouder, lid van een dagelijks bestuur of als gemachtigde van de burger kritisch naar aspecten zoals handhaving en rechtsbescherming? In deze module leer je het omgevingsrecht te interpreteren en toe te passen, relevante argumenten te benoemen en algemeen bestuursrecht toe te passen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

 • Je adviseert een bestuursorgaan over de diverse handhavingsopties die openstaan en je geeft aan wat de beste optie is. Je analyseert en beschrijft de overtreding en past de relevante wet- en regelgeving hierop toe.
 • Je stelt een conceptbesluit tot handhaving op. Je analyseert de situatie en betoogt waarom de gekozen optie de beste is.
 • Je analyseert relevante jurisprudentie, tekst en commentaar en je past de essentie toe om te overtuigen.
 • Je analyseert op basis van relevante wet- en regelgeving welke betrokkenen gehoord moeten worden. 
 • Je stelt een dossier samen met relevante informatie en documentatie over een concrete praktijksituatie.
 • Je betoogt mondeling de essentie van de bezwaren en je analyseert welke argumenten een adviescommissie overtuigen.

Er zijn acht bijeenkomsten en twee lesweken met assessments. We starten met het bespreken van onderwerpkeuzes en een toelichting op de toetsing. Voor de bijeenkomsten bestudeer je literatuur en kennisclips, werk je aan je beroepsproducten, maak je opdrachten en plaats je jouw uitwerkingen in de online leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de uitwerkingen en praktijkvoorbeelden. Je stelt eventuele vragen en je ontvangt gerichte feedback van je medestudenten en de docent.

Verwante opleidingen
HBO-Rechten

Je wordt individueel beoordeeld op een geënsceneerde hoorzitting van 15 minuten en op je portfolio met daarin vijf beroepsproducten:

 • de constatering van een (mogelijke) overtreding;
 • een bestuurlijke sanctie;
 • een bezwaarschrift;
 • een uitnodiging voor een hoorzitting;
 • een dossier met relevante stukken.

Centraal staat daarbij de rol van de toezichthouder/handhaver van het dagelijks bestuur en van de gemachtigde.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OHBR03E