Skip to content Skip to navigation menu
Borg de Business Continuity
Continuïteit van een organisatie is essentieel om omzet te garanderen en/of de klant te blijven bedienen. In deze module leer je hoe die continuïteit kan worden geborgd. Daarbij gaan we in op productiemiddelen, processen, het onderkennen van dreigingen en risico’s. Met als doel vanuit de organisatie een adequate reactie te kunnen genereren op verstoringen die de doelstellingen van de organisatie kunnen beschadigen. Doel van de module is om concreet een verbetering/progressie aan te brengen voor de eigen organisatie. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • Je kunt een strategische visie ontwikkelen die wordt gedragen door het management, waarbij je wet- en regelgeving betrekt en je de scope van het Business continuity management (BCM) vaststelt.
  • Je kunt via een Business impact analyse (BIA) de assets, kritieke processen, dreigingen en interdependenties in beeld brengen.
  • Je kunt op basis van de BIA noodzakelijke maatregen in relatie tot de strategie ontwikkelen en een aanzet tot een eerste tactische reactie formuleren om verstoring op te vangen.
  • Je kunt een opleidings- en oefenplan ontwerpen waarmee het ingericht BCM-systeem kan worden getest en verfijnd. Tevens borg je resultaten van oefen- en real life situaties.
  • Je kunt beschrijven hoe het BCM geïntegreerd kan worden in de day-to-day business en organisatiecultuur.

Deze module kent 8 gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie. Daarnaast plan je met de docent individuele vraagmomenten in. De thematiek bestudeer je door zelfstudie met behulp van de online leeromgeving.

Je levert aan de hand van een analyse een business continuity plan in hoofdlijnen op, voor je eigen werkomgeving. De eindverantwoordelijke binnen je organisatie wordt betrokken in het beoordelingsproces door middel van feedback aan student en docent, zodat de toepasbaarheid van deze module direct een zichtbaar rendement geeft.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november, april
EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Finance & Control
Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C26D