Skip to content Skip to navigation menu
Breng eHealth in praktijk

Zorg op afstand, oftewel eHealth, hoe doe je dat op een goede manier? Deze vraag was al belangrijk, maar de urgentie is alleen maar aan het toenemen. eHealth gaat over zorg op afstand, zowel online zoals het maken van opdrachten in een digitale omgeving als offline zoals het inzetten van een robot in huis. In de praktijk zie je steeds meer ‘blended’ zorg, wat inhoudt dat face-to-face gesprekken gecombineerd worden met digitale interventies die de cliënt in zijn eigen (digitale) omgeving maakt. Door eHealth kunnen cliënten tijd- en plaatsonafhankelijk en vooral zelfstandig, onafhankelijk van een hulpverlener, gebruik maken van zorg en hulpverlening.

Het werken als professional met eHealth in de praktijk vraagt om een eigen visie op eHealth en om kennis en vaardigheden om dergelijke interventies adequaat in te zetten ten behoeve van de cliënt. In deze module ontwikkel je een eigen eHealth-omgeving voor een doelgroep, met een bepaalde problematiek binnen de praktijkcontext van Gezondheidspsychologie, die je ook begeleidt.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  

€ 575,00

  • Je ontwikkelt een visie op eHealth, zodat je eHealth in de (toekomstige) praktijk bewust weet in te zetten.
  • Je ontwikkelt systematisch een eHealth omgeving voor een doelgroep met gezondheids- en welbevinden problematiek, die tot gedragsverandering leidt bij de deelnemers.
  • Je reflecteert op jezelf als eHealth begeleider tijdens het uitvoeren van een eHealth- traject, teneinde je eigen ontwikkeling in kaart te brengen als (toekomstig) TP-professional werkend met eHealth.
  • Je test en evalueert een eHealth-omgeving via de deelnemers ervaring en data die verkregen worden door gebruik van de eHealth-omgeving.

Deze module kent negen bijeenkomsten. We starten met een verkenning op het thema eHealth, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bekijk je kennisclips, bestudeer je literatuur en werk je aan opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten geef en krijg je feedback op de opdrachten. Deze feedback verwerk je vervolgens weer in je opdracht.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op basis van jouw eHealth omgeving. In een portfolio neem je de volgende onderdelen op:

  • Een kritische blog,
  • Een tabel en flowchart met het ontwerp van de eHealth-omgeving,
  • Een evaluatierapportage van de eHealth-omgeving,
  • Een reflectie via een ‘selfie’-filmpje.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover vind je {HIER} of kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OTP24D