Skip to content Skip to navigation menu
Breng sociaal-maatschappelijke vraagstukken in kaart

Hoe analyseer je actuele sociale problematiek in een wijk? Welke methoden en instrumenten zet je in, zodat je zicht verkrijgt op de sociale structuren en de netwerken van een individu? En hoe zorg je er als Social Work-professional voor dat je de juiste aanbevelingen doet? Tijdens deze module leer je hoe je analyses baseert op de geschiedenis van het ontstaan van een bepaalde problematiek die leeft binnen een gemeenschap. Ook ontdek je hoe je rekening kunt houden met de spanning die aanwezig is tussen de systeemwereld en de leefwereld. 

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je maakt een onderbouwde wijkscan met relevante kerncijfers en informatie over het beleidsprogramma sociaal domein.  

  • Je analyseert sociale structuren en actuele sociale problematiek in een wijk om een wijkprofiel te krijgen. 

  • Je identificeert behoeften van burgers, stakeholders en beleidsactoren voor aanscherping van het wijkprofiel. 

  • Je brengt voor focusgroepen de netwerken en dynamieken in kaart waardoor met hen gewerkt kan worden aan sociale problematiek. 

  • Je geeft inzicht in de rol van de Social Worker met betrekking tot bevordering van de leefbaarheid in een zelf gekozen wijk. 

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De SW-professional maakt een scan/analyse van actuele sociale wijkproblematiek om daarmee zicht te krijgen op de sociale structuren en de netwerken van het individu en de manier waarop de leefbaarheid verbeterd kan worden.”. 

Deze module kent acht bijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, e-learning en kennisclips en werk je aan enkele opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten verdiep je je samen met studiegenoten in het wijkgericht werken en het analyseren van een wijk door de ogen van burgers, gebruik maken van methoden als de Asset Based Community Development methode. Diverse thema’s die op de agenda van een wijkteam kunnen komen, bespreken we samen diepgaand. Denk aan armoede, eenzaamheid en schulden. Binnen de bijeenkomsten is er ruimte voor verdiepende uitleg en kun je de docent vragen stellen over de theorie. 

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt individueel beoordeeld op een door jou gemaakte wijkscan, die je vanuit bronnen en theorie onderbouwt. Ook word je beoordeeld op je analyse van sociale structuren en actuele sociale wijkproblematiek, een politiek bestuurlijke identificatie van behoeften onder burgers, lokale overheid en maatschappelijke organisaties, en op de duiding van de rol van social worker met betrekking tot de bevordering van de leefbaarheid in een wijk. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Toelating  

Deze module is op hbo-niveau. Om deze module goed te kunnen volgen en de toets te kunnen halen is het noodzakelijk dat je beschikt over een Social work praktijkcontext in ‘welzijn en samenleving’ en daar een professionele rol als SW-er vervult. Die context kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School, de module-eigenaar of je studiecoach.   

Aanmelden 

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

Lesdagen en locaties 

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl 

 

Periode(n) Februari
EC 5
Vakgebied(en) Medisch & Paramedisch
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW17