Skip to content Skip to navigation menu
Business Case Development

Hoe kun je verantwoord investeringsbeslissingen in de ICT nemen? Welke businesscasemethoden en –technieken zijn daarbij bruikbaar? En hoe ontwikkel je met een multicriteriamethode een beoordelingssysteem? De antwoorden krijg je in deze module, waardoor je ICT-investeringen beter kunt prioriteren en leert een ICT-investeringsportefeuille op te stellen. Organisaties hebben namelijk steeds meer de behoefte om ICT-investeringen bedrijfsmatig te benaderen. Als hbo-professional die op het snijvlak van de Business & IT opereert, is het nodig dat je een uitgebreide businesscase kunt opstellen waarmee je een ICT-investering beoordeelt vanuit meerdere perspectieven.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Techniek & ICT  
Studie Type Module  

  • Je bepaalt de investeringsvolwassenheid van jouw organisatie en je beschrijft en onderbouwt de wijze waarop een businesscase wordt gebruikt binnen je organisatie.
  • Je bepaalt de baten en lasten van de IT-investeringen binnen jouw eigen organisatie.
  • Je stelt een adviserende businesscase op voor een IT-investering die een bijdrage levert aan het bereiken van een of meerdere bedrijfsdoelstellingen op langere termijn voor de eigen organisatie.
  • Je doet aanbevelingen over de verbeteringen voor de eigen organisatie om een professionaliseringsslag te maken op het gebied van ICT-investeringen én businesscases.

Er zijn negen bijeenkomsten waarin je aan de hand van portfolio-opdrachten de theorie over onder meer businesscases, investeringsmethodieken, IT-doelstellingen, ‘het Vizier’-model, investeringskaders en de financiële impact toepast. Ter voorbereiding op elke bijeenkomst bestudeer je theorie en kennisclips en ga je binnen je eigen relevante praktijkomgeving op zoek naar informatie. Je toetst jezelf met vragen over de stof en maakt opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten gaat de docent dieper in op de theorie, bespreken we de opdrachten en krijg je (peer)feedback.

Verwante opleidingen
HBO-ICT

Je wordt individueel beoordeeld op de volgende beroepsproducten:

  • Een analyse van de businesscases binnen jouw organisatie
  • IT-investeringsvolwassenheid
  • Adviserende businesscase
  • Adviesrapport

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Finance & Control
Management & Organisatie
Onderzoek
Techniek & ICT
Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
ID OICT09D