Skip to content Skip to navigation menu
Coördineren van zorg en welzijn
Professionals werken veel integraal samen rondom complexe hulpvragen. In deze module leer je grip te krijgen op de situatie van een zorgvrager en ontwikkel je je leiderschapskwaliteiten. Je analyseert kritisch en objectief de situatie van een zorgvrager (micro niveau) en diens netwerk (meso niveau), waarbij je rekening houdt met landelijke richtlijnen (macro niveau). Op basis daarvan doe je een voorstel om de organisatie van de zorg rond de zorgvrager te optimaliseren.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je voert een anamnesegesprek met de zorgvrager en de verschillende actoren in het netwerk.
  • Je analyseert methodisch de situatie van de zorgvrager, vanuit diverse maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen.
  • Je geeft de coördinatie van de zorg aan in een sociogram. Je onderzoekt hoe je de zorg bij de zorgvrager kunt integreren en stroomlijnen op grond van de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager. Daarbij houd je rekening met landelijke protocollen en richtlijnen.
  • Je adviseert over de mogelijkheden om de inzet van formele en informele zorg te optimaliseren en je betrekt hierbij innovatieve technologische interventies.
  • Je maakt een netwerkanalyse en reflecteert op de inhoud en het proces.

Je zoekt een geschikte zorgvrager voor het maken van een netwerkanalyse. Ter voorbereiding van elke les bestudeer je de literatuur en/of kennisclips. Tijdens de les ga je hierover in gesprek met elkaar, zodat je een breed beeld krijgt van coördinatie van zorg. Je verdiept je in integraal werken binnen een netwerk. Je bereidt concreet een anamnesegesprek met de zorgvrager voor en je bespreekt de complexiteit van de hulpverleningssituatie. Je brengt de financiering en de sociale kaart van je cliënt in beeld. Je werkt online aan verschillende opdrachten.

Je sluit deze module af met een portfolio, met daarin:

  • een advies voor de optimalisatie van het zorgverleningsproces van een zorgvrager (op basis van een netwerkanalyse);
  • een netwerkanalyse waarmee je de posities van alle betrokken instellingen en professionals van de zorgvrager in kaart brengt. Je doet dit in samenspraak met de zorgvrager en je sluit aan bij diens wensen en mogelijkheden. De analyse richt zich met name op het samenspel tussen de formele en de informele zorg.

startdatum September, februari, april
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Psychology
Locaties Deventer
Enschede
ID C60D