Skip to content Skip to navigation menu
Computational Thinking

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo en vraagt om nieuwe vaardigheden: de zogenaamde 21st century skills. Denk hierbij aan creatief denken, informatievaardigheden, ICT-vaardigheden en Computational Thinking (CT). CT is een aanpak voor het oplossen van problemen, vergelijkbaar met hoe computers dit doen. Door de strategieën van CT zelf toe te passen op een eigen casus, ontwikkel je deze denkwijze optimaal. CT draagt bij aan een gestructureerde aanpak van problemen oplossen. Vaardigheden als decomposition (ontleding), abstraction (filteren) en pattern recognition (patroonherkenning) spelen hierbij een belangrijke rol. Deze denkwijze stelt je ook in staat makkelijker te communiceren met technologie experts, bijvoorbeeld wanneer er een geavanceerde applicatie gebouwd moet worden.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je kunt de strategieën van Computational Thinking gebruiken voor het oplossen van een probleem uit de theorie of de praktijk.
  • Je bent in staat om een algoritme te ontwikkelen die uitgevoerd kan worden door zowel mens als computer.
  • Je kunt eigen oplossingen communiceren via een infographic.

Deze module kent acht weblectures en één feedbackmoment. Daarnaast kunnen er aanvullende vragen gesteld worden aan zowel de docent als medestudenten via de Discussion Board in de Blackboardomgeving. We starten met een introductie van de thematiek, het op te leveren product en de planning. Daarnaast kies je in de eerste week een eigen open-ended probleem om mee te werken in de vervolgweken. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je onder meer literatuur, kennisclips en artikelen en werk je aan de opdracht. De docent geeft verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie via het Discussion Board. Daarnaast wordt er aanvullende feedback gegeven in week 7 op basis van de uitwerkingen die vooraf ingeleverd zijn.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op een infographic die de volgende onderdelen bevat: de beschrijving en onderbouwing van een open-ended probleem met bijbehorende probleemdefiniëring, de beschrijving van het opdelen van het probleem in kleine stukjes (decomposition); de beschrijving van de patronen binnen en tussen de subproblemen (pattern recognition); de analyse van deze subproblemen door te benoemen welke onderdelen relevant en welke onderdelen irrelevant zijn (abstraction); een flowchart die weergeeft welk algoritme is ontwikkeld om het probleem op te lossen (algorithms); de resultaten van de evaluatie van het algoritme dat je ontwikkeld hebt (evaluation). Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. We gaan er vanuit dat je bij de start van deze module beschikt over Engelse taalvaardigheid en vaardigheid in het gebruiken van wetenschappelijke databases. Deze heb je nodig om het beroepsproduct en de toets goed te kunnen maken.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Onderwijs & Opleiden
Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
ID OTP01D