Skip to content Skip to navigation menu
Creëren van een innovatieve organisatiecultuur
Hoe ondersteun je een wendbare organisatiestrategie en hoe voeg je waarde toe? Als HR-professional speel je continu een rol in het identificeren en bouwen van organisatiemogelijkheden. Je levert bijvoorbeeld een bijdrage aan nieuwe, meer flexibele manieren van organiseren, die medewerkers uitdagen tot proactiviteit, flexibiliteit, nieuwsgierigheid en zelfsturing. De bestaande cultuur van een organisatie speelt daarbij een belangrijke rol. Je leert in deze module over organisatieculturen, cultuurdiagnose, organisatiestructuur, organisatiedynamica en zelfsturing en je past dit toe op een cultuurinterventie binnen jouw organisatie. Je reflecteert kritisch op je eigen verandervaardigheden en methodisch handelen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je formuleert een werkbare probleemstelling voor een adviestraject op basis van een organisatieanalyse.
  • Je diagnosticeert de huidige en gewenste organisatiecultuur en je vertaalt dit naar concrete, onderbouwde adviezen en implementatiemethoden.
  • Je onderbouwt de analyses en gemaakte keuzes op basis van praktische en theoretische inzichten en je houdt rekening met de context van de opdrachtgever.
  • Je reflecteert kritisch op de uitkomsten van een contracteringsgesprek en een feedbackgesprek.
  • Je reflecteert kritisch op de inhoud van het advies en je eigen rol als HR-adviseur.

Er zijn negen gezamenlijke bijeenkomsten. Vooraf bestudeer je de literatuur en kennisclips en werk je aan je portfolio-opdrachten op basis van informatie uit je praktijkomgeving. Tijdens de bijeenkomsten werk je in duo’s de opdrachten uit, ontvang je feedback van de docent en je medestudenten, krijg je verdiepende uitleg en stel je eventuele vragen. Je voert een contracteringsgesprek met de opdrachtgever binnen je praktijkomgeving en daarna voer je een OCAI-onderzoek (Organizational Culture Assessment Instrument) uit.

Verwante opleidingen
Human Resource Management

Je wordt beoordeeld op een cultuurinterventie die je toelicht in een verslag, op basis van het contracteringsgesprek en feedbackgesprek met je opdrachtgever. Jouw verslag bevat een hybride presentatie, toelichting en onderbouwing. Je neemt de volgende onderdelen op:

  1. probleemstelling op basis van een organisatieanalyse;
  2. diagnose van de organisatiecultuur;
  3. bevindingen en aanbevelingen/interventies;
  4. terugkoppeling aan de opdrachtgever via een plan van aanpak.


Je reflecteert op de inhoud, het proces (contracteren en feedback geven) en je eigen rol als HR-professional.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Studievorm Module
Vakgebied HR
Locaties Deventer
Enschede
ID OHRM05D