Skip to content Skip to navigation menu
Creëren van een motiverende organisatiecultuur

Hoe ondersteun je een wendbare organisatiestrategie en hoe voeg je waarde toe? Als TP-professional speel je continu een rol in het identificeren en bouwen van organisatiemogelijkheden. Je levert bijvoorbeeld een bijdrage aan nieuwe, meer flexibele manieren van organiseren. Deze manieren dagen mederkers uit tot proactiviteit, flexibiliteit, nieuwsgierigheid en zelfsturing. De bestaande cultuur van een organisatie speelt daarbij een belangrijke rol. Je leert in deze module over organisatieculturen, cultuurdiagnose, organisatiestructuur, organisatiedynamica en zelfsturing. Je past dit toe op een cultuurinterventie binnen jouw organisatie. Verder reflecteer je kritisch op je eigen verandervaardigheden en methodisch handelen.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

  • Je maakt een organisatieanalyse en formuleert op basis daarvan een probleemstelling, uitdaging en/of kans op gebied van de organisatiecultuur;
  • Je maakt een diagnose van de organisatiecultuur en vertaalt deze naar interventies en een implementatieplan;
  • Je reflecteert kritisch op de uitkomsten van het intakegesprek;
  • Je reflecteert kritisch op de uitkomsten van het feedbackgesprek;
  • Je reflecteert kritisch op de inhoud van het advies en de eigen rol en positie van de TP-adviseur.

Deze module kent 8 bijeenkomsten en een consult. Voor de bijeenkomst lees je artikelen, bekijk je video’s en stel je je vragen in de online leeromgeving. Tijdens de bijeenkomst geeft de docent een korte toelichting op de stof, werk je verder aan de opdrachten en oefen je bepaalde gesprekstechnieken. Na afloop van de bijeenkomst voer je opdrachten uit en werk je aan je portfolio.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op een cultuurinterventie die je toelicht in een verslag, op basis van
 
het contracteringsgesprek en feedbackgesprek met je opdrachtgever. Jouw verslag bevat een hybride presentatie, toelichting en onderbouwing. Je neemt de volgende onderdelen op:
  1. probleemstelling op basis van een organisatieanalyse;
  2. diagnose van de organisatiecultuur;
  3. bevindingen en aanbevelingen/interventies;
  4. terugkoppeling aan de opdrachtgever via een plan van aanpak.
Je reflecteert op de inhoud, het proces (contracteren en feedback geven) en je eigen rol als TP-professional.
 
Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OTP14D