Skip to content Skip to navigation menu
Cultuursensitief werken

Als hulpverlener of dienstverlener werk je met mensen met verschillende culturele achtergronden. Kennis van interculturele aspecten is dan belangrijk net als zicht op de verschillen in verbale en non-verbale communicatie. Wat bedoelt de ander en wordt jouw boodschap misschien anders opgevat dan jij bedoelde? Je leert jezelf kennen: hoe word je (onbewust) beïnvloed door je eigen referentiekader, waarden en normen in het contact met anderen? Tijdens deze module ontwikkel je culturele sensitiviteit en leer je anders te kijken.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je analyseert binnen jouw organisatie knelpunten waar actuele maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het thema cultuur en diversiteit een rol spelen.
  • Je reflecteert op jouw waarden en normen ten aanzien van een actuele maatschappelijke ontwikkeling met betrekking tot het thema cultuur en diversiteit en je maakt weloverwogen afwegingen hoe je met een andere (sub)cultuur om wilt gaan.
  • Je reflecteert op en verantwoordt de door jou gevoerde gesprekken met collega’s en personen uit een andere (sub)cultuur.
  • Je adviseert je organisatie hoe om te gaan met een doelgroep uit een andere (sub)cultuur, waarbij je rekening houdt met het belang voor de beroepscontext en je advies onderbouwd met literatuur.

In negen bijeenkomsten verdiep jij je in een aantal verschillende interculturele thema’s. Dit doe je aan de hand van literatuur, het maken van casuïstiek en het bestuderen van E-learning en videoclips. Je maakt een genogram en kent de verschillen tussen G- en F-culturen. Je zoekt een intercultureel knelpunt binnen jouw organisatie en gaat hierover in gesprek. Je analyseert het knelpunt met behulp van literatuur en stelt een advies op dat je via een korte (poster)presentatie deelt met je collega’s.

Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin:
  • Een video-opname je presentatie voor collega’s. Tijdens de presentatie licht je een intercultureel vraagstuk toe en ga je daarover in gesprek met je collega’s.
  • Verantwoordingsrapport, de powerpointpresentatie/prezi en overige ondersteunende materialen bij de analyse en de presentatie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

Studiematerialen

Prof.dr. David Pinto:
Interculturele communicatie- een stap verder
Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789031351329
 
Joop Willemse:
Anders kijken
Theorie en praktijk van de systeembenadering
Bohn Stafleu van Loghum, derde druk, ISBN 9789036808439

startdatum September, november, februari
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Psychology
Locaties Deventer
Enschede
ID S21D