Skip to content Skip to navigation menu
Data Driven Process Improvement
In je werk als IT-business specialist zorg je ervoor dat proces-ondersteunende IT-systemen adequaat zijn ingericht. Dit past in een continue procesverbetering.
Dit doen je door eerst een procesbeschrijving, inclusief de ondersteunende IT-systemen te maken. Daarna inventariseer je dan de knelpunten.
We gaan in deze module kijken welke data rond dit proces worden vastgelegd door middel van geautomatiseerde systemen. Vervolgens ga je de data ontsluiten uit de IT-systemen om daarmee een analyse uit te voeren. Tijdens de analyse maak je gebruik van oorzaak- gevolgdiagrammen om oorzaken van knelpunten op te sporen. Je maakt daarna een verbetervoorstel en kwaliteitssysteem om continue aan procesverbetering te voldoen.
Bij deze module wordt enige basisvaardigheden verwacht op het gebied van procesbeschrijvingstechniek. Binnen de opleiding HBO-ICT business gebruiken we hier de BPMN-schematechniek voor.
Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

  • Je beschrijft en analyseert een bedrijfsproces met een actuele procesbeschrijvingstechniek.
  • Je voert statistische analyses uit op een aantal zelf verzamelde dataverzamelingen die betrekking hebben op een operationeel proces van een organisatie.
  • Je voert procesanalyses uit a.d.h.v. procescontrolekaarten op een aantal zelf verzamelde dataverzamelingen.
  • Je beschrijft op basis van statistische berekeningen en analyses verbetervoorstellen voor een operationeel bedrijfsproces.
  • Je geeft gefundeerd advies in de vorm van een verbeterplan omtrent het te volgen verbetertraject voor een operationeel bedrijfsproces.

 Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. In de bijeenkomsten bespreek je met medestudenten en de docent de 

(oefen-) opdrachten en krijg je verdiepende uitleg over onderwerpen. Ook kun je vragen stellen over de onderliggende theorie. Zo ga je bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomst statistische technieken oefenen. Je werkt parallel aan je eindopdracht en krijgt hier steeds feedback op van medestudenten en je docent.

Verwante opleidingen
HBO-ICT

De afsluiting van de module is een portfolio-opdracht waarin je eindopdracht is opgenomen.

Deze opdracht bestaat uit een beschrijving van een proces, het meetsysteem de analyse en het verbetertraject. Je streeft naar een optimale inrichting van de ondersteunende IT-systemen zodat je daarmee het proces optimaal kan sturen. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. 

startdatum November
EC 5
Vakgebied Techniek & ICT
Management & Organisatie
Studievorm Module
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
ID OICT14D