Skip to content Skip to navigation menu
De Juridische basis
In de wereld draait alles om recht. Toenemende belangen van overheden, bedrijven en personen in een complexer wordend werkveld vertalen zich steeds meer in het gedetailleerd vastleggen van rechten en plichten. Het ‘recht’ waarborgt een duidelijke en eerlijke infrastructuur bij onze dagelijkse omgang met elkaar. Deze module gaat in op de verschillende rechtsvormen, zowel privaat als publiek. Met deze module als basis weet jij straks beter binnen welke ruimte en randvoorwaarden je je werk kunt doen en je recht kunt halen.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • Je hebt inzicht in het privaat- en publiekrecht en de daaronder vallende rechtsgebieden en weet in geval van geschillen welke rechter absoluut en relatief competent is.
  • Je zoekt wetsartikelen op voor het beantwoorden van juridische problemen.
  • Je beoordeelt of een overeenkomst op de juiste wijze tot stand is gekomen en aan de geldigheidsvereisten voldoet en je geeft aan wat de gevolgen zijn van het niet aan deze vereisten voldoen.
  • Je geeft aan hoe de inhoud (inclusief algemene voorwaarden) en de uitvoering van de overeenkomst worden bepaald.
  • Je beoordeelt wanneer er sprake is van wanprestatie en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.
  • Je past de regels voor aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad toe, inclusief de kwalitatieve aansprakelijkheden.

Tijdens de acht of negen bijeenkomsten ga je actief aan de slag met de stof door cases op gebied van nationale, Europese en internationale wetteksten en jurisprudentie met je medestudenten uit te werken. Je analyseert de (handels)voorwaarden zoals die gehanteerd worden binnen je eigen organisatie. Je krijgt in contactmomenten en kennisclips toegelicht hoe het Nederlandse recht in elkaar zit en wie de diverse betrokken actoren zijn. Veel cases en lesstof staan in het teken van de praktische vertaling naar bedrijfsmatige toepassingen, zoals overeenkomsten, wanprestaties, aansprakelijkheid en eigendomsoverdracht.

Je maakt een digitale toets waarin je een casus over een juridisch geschil analyseert en open vragen beantwoordt. Je mag de gebruikte literatuur als open boek gebruiken bij de toets.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Periode(n) November, februari, april
EC 5
Beroepenveld Juridisch
Management & Organisatie
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID S04