Skip to content Skip to navigation menu
De dynamiek van besturen
De verhoudingen tussen de maatschappij en openbaar bestuur veranderen sterk. Ontwikkelingen zoals vermaatschappelijking, doe-democratie en informatiesamenleving vormen een uitdaging voor elke bestuurlijke organisatie. In deze module leer je jouw organisatie te adviseren over de veranderende verhoudingen binnen en buiten het openbaar bestuur. Je kijkt kritisch naar de buitenwereld én naar de interne organisatie. De nadruk ligt op de afhankelijkheden tussen verschillende partijen en hoe jouw organisatie kan opereren binnen deze dynamiek. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Analyseren hoe het openbaar bestuur in termen van management en organisatie in elkaar zit en welke rol macht en conflict daarbij spelen.
     
  • Beargumenteren wat de relatie is van je eigen organisatie tot het openbaar bestuur op basis van de volgende concepten: overheid, markt, netwerken, ‘third sector’, ‘civil society’, sociaal kapitaal, profit- en non-profitorganisaties, publieke/private en quasi-publieke goederen.
  • De gevolgen analyseren van sociale en culturele ontwikkelingen (individualisering, professionalisering, globalisering, regionalisering) voor het openbaar bestuur en je organisatie adviseren over de invloed van deze gevolgen.
  • Beoordelen welke invloed politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen hebben op een maatschappelijk vraagstuk en adviseren hoe je organisatie hiernaar kan handelen.

 

Deze module kent zeven gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de opdrachten thuis voorbereidt en de literatuur bestudeert. We starten met een introductie van de thematiek, waarbij je je eigen organisatie als referentie neemt. In de lessen bespreken we de opdrachten en behandelen we praktijkvoorbeelden. Je kunt verdiepende vragen stellen, proeftoetsen maken en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent.

Je sluit deze module af met een adviesgesprek over de gevolgen voor de eigen organisatie van de veranderde verhouding binnen het open bestuur. Naast het adviesgesprek schrijf je een verantwoordingsdocument waarin je het advies duidelijk beargumenteert en onderbouwt.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Studievorm Module
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Deventer
ID OBSK09D