Skip to content Skip to navigation menu
De innovatieve werkomgeving

Welke mogelijkheden zijn er om de werkomgeving van jouw organisatie te optimaliseren? Hoe analyseer je gestructureerd de vraag en het aanbod van de werkomgeving, voor zowel de huidige situatie als de toekomst? In deze module leer je een werkomgeving vanuit een integrale benadering aan te bieden vanuit de ondersteunende diensten en hoe je adviezen verantwoord en succesvol kunt implementeren. Belangrijke modellen die je leert toepassen zijn het DAS-frame, de DESTEP-methode, de SWOT-analyse en de confrontatiematrix. Jouw adviesrapport stel je op vanuit interdisciplinair perspectief: vastgoedmanagement, facility management, human resource management en ICT.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je maakt onderbouwde keuzes ten aanzien van optimalisatie van de eigen werkomgeving met oog voor het aandachtsgebied huisvesting.
  • Je maakt onderbouwde keuzes over optimalisatie van de eigen werkomgeving met oog voor het aandachtsgebied facilitaire services.
  • Je maakt onderbouwde keuzes over optimalisatie van de eigen werkomgeving met oog voor aanpalende functionele deelgebieden, zoals ICT, HRM en Finance.
  • Je geeft jouw organisatie advies op welke wijze zij de werkomgeving kunnen optimaliseren, waarbij je ook aangeeft in hoeverre de betrokken aandachtsgebieden elkaar onderling beïnvloeden.
  • Je geeft jouw organisatie advies over de wijze waarop de optimalisatie van de eigen werkomgeving kan worden geïmplementeerd.

Deze module kent acht bijeenkomsten. We starten met een introductie op de module en het thema huisvestigingsmanagement als managementopgave. Voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomsten bestudeer je literatuur en kennisclips, maak je oefenopgaven, werk je aan opdrachten en geef je peer feedback op blogs van medestudenten. In de bijeenkomsten geeft de docent verdiepende toelichting.

Verwante opleidingen
Facility Management

 Je rondt de module af met een adviesrapport met analyses en een implementatieplan voor de optimalisatie van de werkomgeving binnen jouw organisatie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OFM07D