Skip to content Skip to navigation menu
De juridische aspecten van vreemdelingenbeleid

Wat zijn actuele vraagstukken en discussies rondom het vreemdelingenbeleid? Biedt bijvoorbeeld het concept ‘integratie’ nog perspectief? Zijn de regelingen voor arbeidsmigratie te streng en die voor asiel te soepel? Is migratie goed voor onze economie? Welke wijzigingen in het Nederlands en Europees migratiebeleid en –recht zijn relevant voor jouw praktijksituatie? In deze module gaan we nader in op deze vragen en ontwikkel je een eigen visie op het vreemdelingenbeleid in brede zin.

Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  
Locatie Deventer

Tijdens deze module kom je in aanraking met juridische aspecten die aan de orde zijn bij vreemdelingenbeleid.  

  • Je analyseert de relevantie van het vreemdelingenbeleid voor de eigen beroepspraktijk.
  • Je analyseert ontwikkelingen in het migratierecht en rapporteert over de consequenties van die ontwikkelingen voor de eigen beroepspraktijk.
  • Je inventariseert de belangrijkste rechtsbegrippen, juridische actoren en rechtsorden in het migratierecht en wijst aan de eigen praktijk ontleende casuïstiek aan.
  • Je legt relevante verbanden tussen migratierecht en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen of aspecten van de economie zoals de arbeidsmarkt en formuleert hier gefundeerde juridische en/of theoretische opvattingen over.   

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf de voorgeschreven literatuur, maak je formatieve oefentoetsen,  werk je aan opdrachten en geef je elkaar feedback via de digitale leeromgeving. Je werkt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten uit, vaak op basis van informatie uit je eigen organisatieomgeving. In de bijeenkomsten vergelijk je met medestudenten de uitkomsten van de opdrachten, krijg je verdiepende uitleg over onderwerpen en kun je vragen stellen over de onderliggende theorie.  

Je wordt beoordeeld op een rapport over de doorwerking en relevantie van het migratierecht in de eigen beroepspraktijk en op een opiniërende bespreking van een actueel vraagstuk samenhangende met het vreemdelingenbeleid. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat

startdatum September
EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5.5hours
Contacturen 1.5hours
Locaties Deventer
ID C35D