Skip to content Skip to navigation menu
De ondernemende professional

 De wereld van zorg en welzijn verandert voortdurend. Organisaties veranderen mee (vaak projectmatig). Als zorg- en welzijnsprofessional draag je bij aan verandertrajecten vanuit een onderzoekende en ondernemende houding. Je stelt een projectplan op en presenteert dit aan de stakeholders. Tijdens deze module leer je praktisch en stapsgewijs hoe je dit doet, op basis van een actueel vraagstuk.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

De wereld van zorg en welzijn verandert voortdurend. Organisaties veranderen mee (vaak projectmatig). Als zorg- en welzijnsprofessional draag je bij aan verandertrajecten vanuit een onderzoekende en ondernemende houding. Je stelt een projectplan op en presenteert dit aan de stakeholders. Tijdens deze module leer je praktisch en stapsgewijs hoe je dit doet, op basis van een actueel vraagstuk.

  • Je oriënteert je op de innovatie van een cultuur- en/of organisatorisch vraagstuk op je werkplek door belanghebbenden te betrekken, waarbij je de relevantie van het vraagstuk belicht vanuit de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied.
  • Je verkent methodisch een vraagstuk en bakent het vraagstuk af als project in overleg met de opdrachtgever.
  • Je stelt op methodische wijze een projectplan op waarin je alle relevante onderdelen in een duidelijke samenhang beschrijft.
  • Je voorziet je projectplan van een kostenbatenoverzicht met de bijbehorende berekeningen, aannames en een risicoanalyse en formuleert een onderbouwde prognose.
  • Je presenteert op interactieve wijze je ontworpen projectplan aan de opdrachtgever en belanghebbenden.
  • Je reflecteert op methodische wijze op je ondernemende houding.

Deze module kent acht bijeenkomsten. Je bereidt de bijeenkomsten telkens voor door het bestuderen van kennisclips en literatuur en het maken van opdrachten zoals een competentietest en een leiderschapstest. Je kiest een relevant vraagstuk binnen je eigen praktijkomgeving en onderbouwt je uitwerkingen en keuzes vanuit de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Om te komen tot een projectdoelstelling, verzamel je systematisch informatie via overleg met deskundigen. Het concept projectplan bespreek je in de groepsblog en je verwerkt de peerfeedback in je persoonlijke digitale dagboek. Je bereidt een interactieve presentatie van je projectplan voor binnen de relevante praktijkomgeving.

Je levert een portfolio in met daarin twee onderdelen:

  • Een gedetailleerd en volledig projectplan voor de projectmatige aanpak van een actueel vraagstuk op je werkplek met een methodische reflectie op de eigen professionaliteit.
  • Een video-opname van een interactieve presentatie van het gedetailleerde projectplan, die je hebt gehouden in je praktijkomgeving.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover vind je {HIER} of kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September, november, februari, april
EC 5
Studievorm Module
Profiel Hbo
dagTijdstip 16:00-21:30 uur
Locaties Deventer
Enschede
ID S18D