Skip to content Skip to navigation menu
De ondernemende professional

In deze module stel je een projectplan op voor een actueel vraagstuk in de zorg. De wereld van de zorg is continu in beweging en organisaties veranderen mee. Met een helder projectplan kan iedere organisatie probleemloos door een verandertraject geleid worden. Stapsgewijs en met praktische tips verdiep jij je in het opstellen van projectplannen en het presenteren aan stakeholders. Zo draag je met jouw onderzoekende en ondernemende houding bij aan nieuwe verandertrajecten. 

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je oriënteert je op de innovatie van een cultuur- en/of organisatorisch vraagstuk op je werkplek door belanghebbenden te betrekken, waarbij je de relevantie van het vraagstuk belicht vanuit de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied.
  • Je verkent methodisch een vraagstuk en bakent het vraagstuk af als project in overleg met de opdrachtgever.
  • Je stelt op methodische wijze een projectplan op waarin je alle relevante onderdelen in een duidelijke samenhang beschrijft.
  • Je voorziet je projectplan van een kostenbatenoverzicht met de bijbehorende berekeningen, aannames en een risicoanalyse en formuleert een onderbouwde prognose.
  • Je presenteert op interactieve wijze je ontworpen projectplan aan de opdrachtgever en belanghebbenden.
  • Je reflecteert op methodische wijze op je ondernemende houding.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional draagt bij aan verandertrajecten vanuit een onderzoekende en ondernemende houding, stelt projectplannen op, legt deze voor aan stakeholders ter akkoord en reflecteert op zijn professionaliteit.”.

Deze module kent acht bijeenkomsten. Je bereidt de bijeenkomsten telkens voor door het bestuderen van kennisclips en literatuur en het maken van opdrachten zoals een competentietest en een leiderschapstest. Je kiest een relevant vraagstuk binnen je eigen praktijkomgeving en onderbouwt je uitwerkingen en keuzes vanuit de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Om te komen tot een projectdoelstelling, verzamel je systematisch informatie via overleg met deskundigen. Het concept projectplan bespreek je in de groepsblog en je verwerkt de peerfeedback in je persoonlijke digitale dagboek. Je bereidt een interactieve presentatie van je projectplan voor binnen de relevante praktijkomgeving.

Je wordt individueel beoordeeld op: 

  • Een gedetailleerd en volledig projectplan voor de projectmatige aanpak van een actueel vraagstuk op je werkplek met een methodische reflectie op de eigen professionaliteit.
  • Een video-opname van een interactieve presentatie van het gedetailleerde projectplan, die je hebt gehouden in je praktijkomgeving.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Vakgebied(en) HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Medisch & Paramedisch
Bedrijfskunde
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Domein Bedrijfskunde
Locaties Deventer
Enschede
ID S18