Skip to content Skip to navigation menu
De vaardigheden van een HBO-jurist

Juridische vaardigheden vormen de basis van elke juridische functie in het beroepsdomein van een hbo-jurist. Denk aan de analyse van wet- en regelgeving, casusanalyse, toepassing van jurisprudentie en redeneren en argumenteren. Een hbo-jurist moet wetten kunnen toepassen in de praktijk. Belangrijk is dan ook dat je als hbo-jurist snel de juiste rechtsregels kunt opzoeken, analyseren en toepassen. Deze module legt de basis voor deze vaardigheden.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert de inhoud, opbouw en strekking van wetsartikelen en ontleedt in voorwaarden en rechtsgevolg, om een rechtsregel te begrijpen.
  • Je selecteert in een juridische casus de relevante feiten, selecteert, ontleedt en past toepasselijke rechtsregels toe, om een juridische vraag te beantwoorden.
  • Je schrijft een juridisch betoog op basis van een juridische casus en wetsartikelen, jurisprudentie en parlementaire stukken.
  • Je analyseert jurisprudentie en parlementaire stukken en past de essentie toe, om gevallen te vergelijken.

Deze module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten en consultmomenten. Je bereidt deze thuis of binnen je relevante praktijkomgeving voor door onder meer literatuur te bestuderen, opdrachten te maken, peerreviews te geven en kennisclips te bekijken. In de bijeenkomsten bespreken we de theorie, de opdrachten en praktijkvoorbeelden en oefenen we met vaardigheden zoals het omgaan met de Kluwer Navigator. Je kunt dan ook verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent. Je werkt samen met andere studenten en leert van hun ervaringen en expertise.

Verwante opleidingen
HBO-Rechten

Je wordt individueel beoordeeld:

  • op de analyse van een juridische casus uit je eigen beroepspraktijk of organisatie, die je afrondt met een betoog;
  • op een analyse van een rechterlijke uitspraak;
  • in een assessment.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

De module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Juridisch
Vaardigheden
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OHBR01E