Skip to content Skip to navigation menu
De veranderende wereld van toerisme
Technologische ontwikkelingen, gewijzigd consumentengedrag en nieuwe businessmodellen veranderen de toeristische sector. Aandacht voor de ontwikkeling in de samenleving en andere branches is dus essentieel bij de vraag: ‘Hoe overleeft mijn organisatie in de snel veranderende wereld van toerisme?’ In deze module verken je de trends en ontwikkelingen binnen thema’s als dynamische organisaties, nieuwe bestemmingen en verschuivend consumentengedrag. Daarmee vorm je je een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op de sector en op jouw organisatie. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

 • Ontwikkelingen in veranderende organisaties (binnen én buiten het toerisme) analyseren en interpreteren en de onderzoeksbevindingen presenteren.
   
 • Ontwikkelingen in veranderende bestemmingen analyseren en interpreteren en de onderzoeksbevindingen presenteren.
   
 • Ontwikkelingen in veranderend consumentengedrag analyseren en interpreteren en de onderzoeksbevindingen presenteren.
   
 • Op basis van analyses en interpretaties op gebied van veranderde organisaties, veranderende bestemmingen en veranderend consumentengedrag de relevantie en impact van de ontwikkelingen voor je organisatie beoordelen en de consequenties van deze ontwikkelingen presenteren.
   
 • Op basis van analyses en interpretaties op gebied van veranderde organisaties, veranderende bestemmingen en veranderend consumentengedrag en op basis van je beoordeling van de relevantie en impact van de ontwikkelingen voor je organisatie beargumenteren welke aanbevelingen kansrijk zijn voor de toekomst van je organisatie.

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de opdrachten thuis voorbereidt, kennisclips bekijkt en literatuur bestudeert. We starten met een introductie van de thematiek, waarbij je je eigen organisatie als uitgangspunt neemt. In de bijeenkomsten, inspiratiesessies en feedbacksessies bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent.

Verwante opleidingen
Tourism Management

Je beroepsproduct is een individuele presentatie, met daarin aandacht voor de belangrijkste ontwikkelingen voor je organisatie, de consequenties voor het toekomstperspectief en een set aanbevelingen die je organisatie toekomstbestendiger zullen maken. Je inventarisatie en analyse betreffen drie thema’s: veranderende organisaties, veranderende bestemmingen en veranderend consumentengedrag.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Hospitality & Facility Management
Studievorm Module
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Deventer
ID HTRO01D