Skip to content Skip to navigation menu
De verbinding tussen sociologie en samenleving
Dagelijks neem je rechtstreeks of via de media kennis van vraagstukken die samenhangen met maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan het armoededebat, het vluchtelingenvraagstuk of de ongelijkheid op de arbeidsmarkt. In deze module leer je door een sociologische bril naar deze samenlevingsvraagstukken te kijken. Je bestudeert theoretische concepten, hanteert sociologische begrippen en met behulp van deze nieuwe kennis en inzichten beschrijf je een sociaal vraagstuk om je collega's te informeren en te overtuigen dat dit vraagstuk op de agenda van jouw organisatie terecht moet komen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

Dagelijks neem je rechtstreeks of via de media kennis van vraagstukken die samenhangen met maatschappelijke ontwikkelingen. Denk aan het armoededebat, het vluchtelingenvraagstuk of de ongelijkheid op de arbeidsmarkt. In deze module leer je door een sociologische bril naar deze samenlevingsvraagstukken te kijken. Je bestudeert theoretische concepten, hanteert sociologische begrippen en met behulp van deze nieuwe kennis en inzichten beschrijf je een sociaal vraagstuk om je collega’s te informeren en te overtuigen dat dit vraagstuk op de agenda van jouw organisatie terecht moet komen.

  • De begrippen en theoretische concepten uit de sociologische basisliteratuur en aanvullende literatuur correct gebruiken bij het beschrijven van een sociaal vraagstuk.
  • De begrippen en theoretische concepten uit de sociologische basisliteratuur en aanvullende literatuur integreren bij het beschrijven van het sociale vraagstuk.
  • De beschrijving van het sociale vraagstuk schriftelijk verwoorden in een notitie voor collega’s in je eigen werk- of praktijkomgeving.
  • De relevantie en het belang van het sociale vraagstuk voor de werk- of praktijkomgeving aan je collega’s duidelijk maken in een professionele pitch.

Deze module kent vijf intensieve contactmomenten waarvoor je leeropdrachten tevoren thuis voorbereidt. In de les vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen kwijt over de onderliggende theorie. Deze theoretische concepten en begrippen bestudeer je door zelfstudie met behulp van de online leeromgeving. Gedurende de zelfstudie en contactmomenten bereid je de beoordeling voor deze module intensief en gedegen voor.

Je levert twee beroepsproducten: een notitie en een professionele pitch.

  1. In een agendasettende notitie voor je eigen praktijkomgeving behandel je een sociaal vraagstuk, waarbij je de relatie legt naar een domein in de samenleving dat relevant is voor jouw organisatie. Vanuit heldere vragen werk je het vraagstuk uit, gebruikmakend van enkele theoretische concepten.
  2. In een korte mondelinge, professionele presentatie (de zogenaamde pitch) breng je op aansprekende en overtuigende wijze de relevantie van het vraagstuk onder de aandacht van je collega’s en maak je ze duidelijk welke rol en betrokkenheid zij bij het vraagstuk kunnen en/of moeten hebben.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november, februari
EC 5
Vakgebied Marketing, Sales en Communicatie
Hospitality & Facility Management
HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C15D