Skip to content Skip to navigation menu
Designing for learning in organisations
In organisaties werken mensen. En daar waar mensen werken, samen of alleen, wordt geleerd. Intern en extern worden trainings- en scholingsprogramma’s ingezet onder het motto: ‘opleiden moet’, ‘een leven lang leren’, ‘je bent nooit te oud om te leren’ of ‘kennis is macht’. Enerzijds besteden organisaties veel geld en tijd aan de ontwikkeling van medewerkers. Anderzijds worden er vaak vraagtekens gezet bij de effectiviteit van al die inspanningen. Hoe komt dit? Om hier antwoord op te vinden analyseer je wat binnen de organisatie de visie op leren is. Ook besteden we aandacht aan leren op de werkplek en andere condities om te leren.
 
In deze module leer je als professional een adviesnotitie te schrijven aan de hand van een leervraagstuk binnen jouw organisatie. Je bent in staat om aan de hand van de leervisie van jouw organisatie interventies op te stellen die een antwoord geven op het leervraagstuk.
Duur 10  Weken
Studie Type Module  

  • Je kunt de leervraag in een organisatie duiden en de leernoodzaak bepalen;
  • Je kunt aan de hand van verschillende theoretische perspectieven het leervraagstuk analyseren en van interventies voorzien;
  • Je bent in staat een adviesnota op te stellen;
  • Als professional weet je hoe je jouw advies om kunt zetten in een implementatie- en communicatieplan;
  • Je kunt een workshop/ presentatie houden om jouw advies binnen de organisatie te implementeren.

Er zijn acht gezamenlijke bijeenkomsten. Vooraf bestudeer je de hoofdstukken uit het boek Opleidingskunde en bereid je de casuïstiek voor die in de bijeenkomsten wordt behandeld. Verder werk je aan je portfolio-opdrachten op basis van informatie uit je praktijkomgeving. Tijdens de bijeenkomsten ga je na theoretische verkenning aan de slag met het betreffende onderdeel van je portfolio. In het portfolio besteed je aandacht aan het leerproces binnen jouw organisatie, werk je leerinterventies uit en adviseer je hierover aan je opdrachtgever. Hierbij maak je ook een implementatieplan.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op basis van een adviesnotitie en een opname van een interactieve presentatie. In de adviesnotitie beschrijf je de huidige situatie van het leervraagtstuk en geef je advies hierover. In de interactieve presentatie laat je je directie / opdrachtgever ervaren hoe je leren in de organisatie wilt stimuleren.
 
Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OTP10D