Skip to content Skip to navigation menu
Diagnostisch onderzoek en interventie

Wil jij je verder bekwamen in het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en deze vertalen naar een interventieplan? In deze module ga je aan de slag met de diagnostische cyclus. Je start met het verzamelen van informatie d.m.v. een intake/anamnesegesprek. N.a.v. dit gesprek formuleer je onderzoeksvraagstellingen en stel je een onderzoeksplan op. Je voert een krachtenanalyse uit en krijgt de resultaten van het door jou opgezette onderzoek. Met behulp van deze gegevens schrijf je een onderzoeksrapport. De onderzoeksresultaten bespreek je met je cliënt en je stelt een actieplan op. Dit actieplan vertaal je naar een interventieplan. Tot slot analyseer je het diagnostisch proces en reflecteer je op jouw rol als (toekomstig) beroepsprofessional.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  

€ 575,00

  • Je voert de intake van een psychodiagnostisch onderzoek uit.
  • Je richt een psychodiagnostisch onderzoek in.
  • Je interpreteert en integreert testresultaten en formuleert op basis hiervan conclusies.
  • Je stelt een interventieplan op gericht op participatie.
  • Je reflecteert op het psychodiagnostisch onderzoek gericht op ontwikkeling van je eigen competenties.

Deze module kent acht bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst staan we stil bij de opdrachten, het beroepsproduct en de randvoorwaarden. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur en werk je aan je opdrachten. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten, geef en ontvang je feedback en bereid je de vervolgopdrachten voor. De docent geeft een verdiepende uitleg over de onderwerpen. Na de bijeenkomst werk je verder aan je opdrachten.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op een diagnostisch onderzoek aan de hand van de diagnostische cyclus. Je neemt hieroor de volgende onderdelen op in een portfolio:

  • Intakeverslag
  • Diagnostisch onderzoeksplan
  • Onderzoeksrapport
  • Interventieplan
  • Reflectieverslag

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau.

We gaan er vanuit dat je bij de start van deze module beschikt over de voldoende kennis en vaardigheden om beroepsethisch de behandeling te mogen geven. We oriënteren ons hierbij aan de Artikel 13 van de NIP beroepscode:

“Zij nemen de grenzen van hun deskundigheid in acht en de beperkingen van hun ervaring. Zij bieden alleen diensten aan waarvoor zij door opleiding, training en ervaring zijn gekwalificeerd. Datzelfde geldt ook voor de methoden en technieken die zij gebruiken.”

Als beginnende beroepsoefenaar heb je nog niet voldoende deskundigheid, wel bij een voldoende basisniveau in combinatie met een bevoegd behandelaar die je adequaat supervisie geeft.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover vind je {HIER} of kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
ID OTP26D