Skip to content Skip to navigation menu
Diagnostisch onderzoek van de persoonlijkheid
Met diagnostisch onderzoek breng je het gedrag van mensen in kaart, probeer je verklaringen te vinden voor gedrag en doe je voorspellingen. In deze module richten we ons op de persoonlijkheid van (gezonde) cliënten. Je leert hoe je menselijk gedrag in kaart brengt. De persoonlijkheidstheorie van de ‘Big Five’ en de diagnostische cyclus gelden hierbij als uitgangspunten. Je werkt met een combinatie van verantwoord testmateriaal, observaties en gesprek (‘de gouden drie’).
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

Hoe breng je menselijk gedrag in kaart? Op welke wijze kun je de persoonlijkheidstheorie van de ‘Big Five’ en de diagnostische cyclus hierbij als uitgangspunten hanteren? Welke verklaringen kun je vinden voor gedrag? In deze module krijg je de antwoorden op deze vragen en breng je op basis van diagnostisch onderzoek de persoonlijkheid van (gezonde) cliënten in kaart. Je werkt met een combinatie van verantwoord testmateriaal, observaties en gesprek (‘de gouden drie’).

  • Op basis van voorinformatie van de cliënt formuleer je een passende casusomschrijving met een relevante persoonlijkheidsgerelateerde onderzoeksvraagstelling, waarbij aspecten vanuit de Big 5-persoonlijkheidstheorie naar voren komen.
  • Je past het hypothese-toetsend model toe op de persoonlijkheidsgerelateerde vraagstelling van de cliënt, waardoor je een onderzoeksplan kunt opstellen en waarin de keuzes voor het diagnostisch materiaal verantwoord worden.
  • Je hanteert de diagnostische instrumenten op het gebied van de (Big Five) persoonlijkheidstheorie op verantwoorde wijze, zodat je de persoonlijkheid van de cliënt op een verantwoorde, gestandaardiseerde manier in kaart kunt brengen. 
  • Met de aangereikte literatuur en de handleiding van het gekozen diagnostisch materiaal, analyseer je de onderzoeksgegevens, zodat je de vraag van de cliënt kunt beantwoorden.
  • Je rapporteert de uitkomsten van het diagnostisch onderzoek gericht op de persoonlijkheid van de cliënt zowel mondeling als schriftelijk, zodat de cliënt op de hoogte is van de uitkomsten van het onderzoek. Hierbij stem je af op het niveau van de cliënt.
  • Je reflecteert op een door jouw doorlopen diagnostische cyclus.
     

De module kent acht bijeenkomsten. Deze bereid je goed voor door het bestuderen van kennisclips en literatuur en het maken van opdrachten, zoals het selecteren en voeren van een intakegesprek met een geschikte cliënt. Tijdens de bijeenkomsten ervaar je zelf hoe het is om een diagnostisch instrument voor persoonlijkheid in te vullen en een persoonlijkheidsprofiel op te stellen. We bespreken de theorie en de gemaakte opdrachten, waarbij de docent verdiepende informatie en feedback geeft. In de laatste bijeenkomst besteden we aandacht aan de schriftelijke en mondelinge terugkoppeling aan de cliënt.

 

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin:
a. het onderzoeksverslag van het uitgevoerde diagnostisch onderzoek en de cliëntrapportage;
b. een (video)weergave van je adviesgesprek met de cliënt, naar aanleiding van de opgestelde hulpvragen;
c. je testmateriaal;
d. je reflectie op het proces.

Je voert voor de toetsing individueel een diagnostisch onderzoek uit over de persoonlijkheid van een cliënt, waarbij je de Big-5-theorie hanteert. Je maakt hier een onderzoeksverslag van, waarin je je denkstappen onderbouwt. Je komt tot een integrale omschrijving van de persoonlijkheid van de cliënt, waarmee hulpvragen beantwoord kunnen worden. Van zowel de intake, het onderzoek, als de terugkoppeling maak je een video-opname. In je reflectieverslag  kijk je naar je eigen persoonlijkheid en reflecteer je op je eigen persoonlijkheid en professioneel handelen.

startdatum September
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OTP02D