Skip to content Skip to navigation menu
Digitaliseer je HRM-processen
In de praktijk zie je veel HRM-instrumenten terug in de vorm van portals, intranetten, systemen en andere gedigitaliseerde vormen. Hoe zien e-HRM-systemen er uit? Hoe komen ze tot stand? Hoe werkt zo’n e-HRM-systeem? En wat zijn de voor- en nadelen zijn van dit soort systemen en deze manier van werken? In deze module krijg je antwoord op deze vragen en ga je op zoek naar de wensen en eisen van gebruikers in jouw organisatie. Je gaat de wensen en verwachtingen combineren met de eisen die het systeem stelt en weet deze combinatie te integreren in een werkbare oplossing voor je eigen organisatie. Deze module gaat er vanuit dat je beschikt over de basiskennis op het gebied van HRM en HRM-instrumenten.

Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je kunt de feitelijke stand van zaken over e-HRM in een organisatie inventariseren.
  • Je analyseert op basis van theorie en praktijkvoorbeelden welke verbeterpunten er mogelijk zijn bij een e-HRM-systeem.
  • Je kunt eisen vanuit de organisatie en vanuit het systeem formuleren, die van belang zijn om te komen tot een selectie van of aanvullingen op een e-HRM-systeem.
  • Je maakt een processchema dat van toepassing is op een aanpassing van een e-HRM-systeem.
  • Je onderbouwt keuzes op het gebied van e-HRM met praktische en theoretische argumenten.

Deze module kent acht bijeenkomsten. De leeropdrachten bereid je thuis voor. We starten met een introductie van de thematiek en eindigen met een consultatiesessie. Je gaat onder meer aan de slag met HRM-processen, e-HRM systemen, flowcharts en evidenced based HR. In de lessen kun je vragen stellen, krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen
Human Resource Management

Deze module sluit je af met een analyse over de stand van zaken van e-HRM in je eigen organisatie en een advies om te komen tot invoering en verbetering van het huidige e-HRM systeem. Daarbij ga je in op de gebruikerseisen, systeemeisen en maak je gebruik van processchema's. De analyse en advies geef je weer in een powerdoc. Je verantwoordt de gemaakte keuzes in een vlog.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID OHRM02D