Skip to content Skip to navigation menu
Doe een praktijkonderzoek voor Social Work

De professionele beroepspraktijk van Social Work vraagt om professionals die in staat zijn om nieuwe kennis te ontwikkelen en daarmee een bijdrage te leveren aan de verbetering en vernieuwing van hun beroepspraktijk. Dit betekent voor jou dat je moet leren om onderzoek te doen. Verbetering en innovatie komen niet alleen van buiten, maar ook vanuit jezelf als professional. Zodoende ontwikkel je praktijkrelevante kennis. Dit geeft je meer zeggenschap over de kwaliteit van jouw werk en draagt bij aan de ontwikkeling van jouw professie.

Duur 20  Weken
Studie Type Module  

€ 1.150,00

  • Het onderzoek legitimeren op verschillende niveaus en verbinden aan je opleidingsprofiel.
  • Een geëigend theoretisch kader opstellen.
  • Het vertalen van de gekozen strategie naar operationele onderzoeksinstrumenten om data te vergaren en te verwerken.
  • Verzamelen van data, deze analyseren en presenteren op een geëigende wijze.
  • Conclusies trekken op grond van verkregen resultaten, bediscussiëren en vertalen in zinvolle aanbevelingen.
  • Aanbevelingen en implementatievoorstellen schrijven voortkomend uit het praktijkonderzoek ten behoeve van de opdrachtgevende organisatie en beschrijven hoe deze en belanghebbenden zijn betrokken bij inhoud en het verdere proces.
  • Reflecteren op jouw eigen professionele rol in het onderzoeks- en adviesproces.

Deze module kent negen bijeenkomsten. In de voorbereiding en verwerking van elke bijeenkomst werk je aan opdrachten, doe je oefeningen en werk je samen met medestudenten aan je onderzoek. De samenwerking en interactie met medestudenten en je docent kun je deels online doen. Tijdens de intervisie bijeenkomsten werk je de opdrachten uit en vergelijk je de uitwerkingen met medestudenten. Ook krijg je verdiepende uitleg over onderwerpen en kun je vragen stellen over de theorie en uitvoering van het onderzoek.

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt individueel beoordeeld op een onderzoeksrapportage over het door jou uitgevoerde onderzoek en een implementatievoorstel, waarin je de uit de onderzoeksresultaten voortvloeiende aanbevelingen en de feedback van de opdrachtgever verwerkt.

De module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Periode(n) April
EC 10
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW22