Skip to content Skip to navigation menu
Doelbewust voorlichten in de gezondheidszorg
Wat kun je als verpleegkundige doen als patiënten gedrag vertonen dat niet bijdraagt aan de verbetering of het behoud van hun gezondheid? Denk aan patiënten met longproblemen die blijven roken of psychiatrische patiënten die hun medicatie niet regelmatig innemen. Waarom is het voor deze mensen zo moeilijk om hun gedrag blijvend te veranderen? Voorlichting geven over gezondheid en gezond gedrag is een preventieve taak van een verpleegkundige. Mensen die te maken hebben met hetzelfde gezondheidsprobleem, krijgen deze voorlichting vaak in groepen. In deze module leer je met welke voorlichtingstechnieken je een groepsvoorlichting kunt ontwerpen en uitvoeren. Je wordt je bewust van de keuzes die je hierin maakt. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je beoordeelt methodisch de inhoud van een bestaand preventieprogramma en je vergroot je inzicht in hoe je voorlichtingsdoelen kunt behalen.
  • Je analyseert een gezondheidsprobleem binnen je organisatie en je motiveert waarom je dit probleem wilt oplossen, verminderen of voorkomen.
  • Je ontwerpt een draaiboek voor een groepsvoorlichting, zodat je deze voorlichting doelbewust kunt uitvoeren.
  • Je voert de groepsvoorlichting uit, waarbij je de inhoud van de voorlichting en de presentatiewijze afstemt op het doel en de doelgroep.
  • Je evalueert de voorlichtingsactiviteit, waarbij je oog hebt voor alle aspecten van het ontwerp (werving, inhoud, organisatie en bereikt resultaat) en op basis hiervan doe je aanbevelingen voor verbetering.

In de eerste bijeenkomsten gaan we in op het koppelen van praktijksituaties aan preventiemodellen/-theorieën, bij het ontwikkelen, plannen, uitvoeren en evalueren van preventie. We behandelen de modellen Lalonde, ASE model, Stages of Change en Intervention Mapping. Je verdiept je in de verschillende interactieve werkvormen en voorlichtingstechnieken voor het ontwerpen en uitvoeren van een groepsvoorlichting. Je werkt een eigen groepsvoorlichting uit en je maakt een plan voor de bijbehorende werving. We besteden aandacht aan gezondheidsvoorlichting via E-health programma’s en de verschillende hulpmiddelen die je kunt gebruiken bij voorlichtingen. Op basis van je draaiboek krijg je een GO/NO GO voor de uitvoering van de groepsvoorlichting. Je bereidt de groepsvoorlichting voor en voert deze uit.

Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin:

  • een opdracht waarin je een preventieprogramma beoordeelt;
  • een video van je groepsvoorlichting;
  • een draaiboek van deze voorlichting;
  • een reflectieverslag.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum Februari, april
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV05D