Skip to content Skip to navigation menu
Duurzaam huisvesten
Wat zijn de mogelijkheden om duurzaam te huisvesten? En hoe verbeter je de milieuprestaties van een organisatie en pas je nieuwe technieken zoals sensoring en dynamische bewegwijzering toe? In deze module maak je kennis met huisvestingsmanagement, evalueren van gebouwen, plattegronden, toegevoegde waarde van huisvesting, duurzaamheid en gebouwgebonden technologische ontwikkelingen. Je evalueert de de milieuprestaties en gebouwperformance van je eigen werkomgeving om zo te komen tot concrete verbeteringen op gebied van gebouwtechnieken. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je visualiseert je eigen werklocatie en maakt met behulp van Visio, of een vergelijkbaar pakket, plattegronden van je eigen werklocatie.
  • Je stelt een gebouw-CV op voor je eigen werklocatie aan de hand van een evaluatie van de prestaties van je eigen werkomgeving en je formuleert conclusies ten aanzien van de kwaliteit van je werklocatie.
  • Je bent in staat om de milieuprestatie van huisvesting vast te stellen door selectie en gebruik van passende tools hiervoor en weet die te vertalen naar haalbare verbetermogelijkheden voor je eigen werklocatie.
  • Je hebt kennis van trends en ontwikkelingen op het gebied van gebouwtechnologie en weet die te vertalen naar haalbare verbetermogelijkheden voor je eigen werklocatie.
  • Je kan een businesscase opstellen voor optimalisaties van een gebouw, waarin een impact-, investerings- en risicoanalyse zijn uitgewerkt en op basis waarvan je conclusies trekt.

Deze module kent zeven gezamenlijke contactmomenten.

We starten met een toelichting op de module, de visualisatie van je eigen werkomgeving en de presentatie van je werklocatie aan de groep. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de voorgeschreven literatuur, werk je opdrachten uit en bereid je korte presentaties voor. In de bijeenkomsten presenteer je aan medestudenten de uitkomsten van je analyses en evaluaties, krijg je toelichting op het opstellen van  een business case en kun je vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen
Facility Management

Je beschrijft de performance van jouw werklocatie door vijf beroepsproducten aan te leveren: een gebouw-CV; een advies op gebied van optimalisatie van de milieuprestatie; een advies op gebied van de optimalisatie van de werklocatie met gebouwtechnologieën; een business case met verbetermaatregelen; een verkoop-verhuurbrochure voor jouw werklocatie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

De kosten zijn inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Veiligheid & Leefomgeving
Onderzoek
Vaardigheden
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OFM03D