Skip to content Skip to navigation menu
Economie in een veranderde wereld
Werk jij (straks) in een organisatie of branche waarvan je denkt dat wat er gebeurt in het verre buitenland, je niet raakt? Dan heb je het mis. Nederland is een exportland en heeft een open economie. Dat wil zeggen dat ons land zeer gevoelig is voor internationale ontwikkelingen zoals een stijgende Amerikaanse dollar of een dalende olieprijs. Wil jij binnen je onderneming degene zijn die kan duiden wat de gevolgen zijn van protectionisme, valutaschommelingen en prijsveranderingen van grondstoffen? Veranderingen die plaatsvinden zonder dat je er invloed op hebt, maar waar een organisatie wel op kan anticiperen door aanpassing van de strategie voor de lange termijn. Welke strategische stappen kun je voorstellen en kun je de gevolgen daarvan overzien met behulp van je opgedane economische kennis? Deze module geeft je een nieuwe kijk op macro-economische veranderingen. Veranderingen waar je als onderneming op voorbereid moet zijn. Deelname aan deze module vraagt basale kennis van de economische begrippen en wetmatigheden op middelbaar schoolniveau.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

    • Je beoordeelt de invloed van diverse (internationale) macro-economische veranderingen op jouw onderneming.
    • Je beschrijft de mogelijke gevolgen van macro-economische veranderingen voor jouw onderneming.
    • Je schat de mate van risico in van macro-economische veranderingen op jouw onderneming.
    • Je adviseert je onderneming, hoe (op korte termijn) om te gaan met de te verwachten macro-economische veranderingen die van invloed zijn op jouw onderneming.
    • Je stelt wijzigingen voor in de langetermijnstrategie van jouw onderneming.

Er zijn acht bijeenkomsten. We starten met een algemene introductie over economie en discussiëren actief over onderwerpen als de conjunctuurcyclus, geld, rente, markten en de Europese Unie. Voor de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, kennisclips en websites, bereid je enkele presentaties voor en werk je aan opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten bespreek je de opdrachten, krijg je toelichting op de theorie van de docent, geef of luister je naar presentaties en neem je deel aan discussies. Ook zullen enkele gastsprekers belangrijke onderwerpen toelichten.

Verwante opleidingen
Commerciële Economie

Je wordt individueel beoordeeld op een adviesrapport voor jouw organisatie, waarin je aangeeft hoe jouw organisatie om kan gaan met economische veranderingen op korte en lange termijn. Je onderbouwt je advies vanuit de theorie.  

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Finance & Control
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Economie
Locaties Enschede
ID OCE13D