Skip to content Skip to navigation menu
Een strategische blik op governance
Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

Het besturen van informatietechnologie (IT) is de laatste jaren complexer geworden door grote hoeveelheden IT en informatie binnen organisaties. Hierdoor is het steeds meer een uitdaging om IT zo aan te sturen dat deze bedrijfsdoelstellingen optimaal ondersteunt. Ook is het zaak wet- en regelgeving hierbij niet te overtreden. Al deze zaken spelen een rol bij de inrichting en aansturing van de IT-organisatie. Hoe analyseer je een organisatie en richt je deze zo in dat ze beter om kan gaan met deze ‘veelheid’ aan IT? Hoe laat je een organisatie bewust worden van het feit dat de IT ter ondersteuning dient van de business? Krijg in deze module antwoord op deze vragen en verbeter je inzicht in hoe je bij IT rekening houdt met wetgeving en sociale normen van de maatschappij.

  • Je past de basisbegrippen van IT Governance toe.
  • Je maakt business-it alignment meetbaar binnen de organisatie.
  • Je voert een evaluatie uit van Enterprise Architecture.
  • Je beschrijft en evalueert Portfoliomanagement.
  • Je beschrijft risicobeheer en past het toe.

Er zijn negen bijeenkomsten gepland waarin de strategische blik en toepassing van het onderwerp governance centraal staan. De bijeenkomsten bereid je telkens voor, bijvoorbeeld door het bestuderen van literatuur, bekijken van kennisclips, maken van opdrachten en voorbereiden van een presentatie. In de bijeenkomsten gaat de docent met alle deelnemers in op de voorbereiding en vindt er een verdieping op de literatuur plaats. Je relateert daardoor de theorie aan cases en gaat aan de slag met oefenopgaven. Tot slot maak je na afloop van bijeenkomsten enkele formatieve toetsen om te kijken hoe ver je staat met je kennis over en inzicht in governance.

Verwante opleidingen
HBO-ICT

Om de module af te ronden ontwikkel je een adviesrapport gebaseerd op een casus vanuit je eigen relevante praktijkomgeving. In dit rapport analyseer je de huidige situatie van het thema governance. Ook geef je een advies over hoe de organisatie vervolgstappen kan zetten op het onderwerp governance.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Media
Studievorm Module
Profiel Hbo
dagTijdstip Deventer, dinsdagavond
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Deventer
ID OICT02D