Skip to content Skip to navigation menu
Empowerment en cliënt versterkend werken

Empowerment is een centraal begrip binnen zorg en welzijn. Maar wat bedoelen we hier nu precies mee en hoe verhoudt empowerment zich tot autonomie, zelfregie, zelfmanagement en zelfredzaamheid? Je ontwikkelt in de module je eigen mening over en visie op empowerment. Word je bewust van je eigen hulpverleningscompetenties en van de ethische dilemma’s rondom empowerment en ontdek welke houdingsaspecten belangrijk zijn bij het cliëntversterkend werken op micro- en mesoniveau!

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Op basis van het dialooggesprek onderbouw je hoe je de cliënt zich bewust hebt laten worden van zijn/haar eigen kracht.
  • Je formuleert een visie op handelen vanuit empowerment in de werkrelatie met de kwetsbare burger zodat deze de regie krijgt/houdt over zijn eigen leven.
  • Je kunt de ethische aspecten van de (on)mogelijkheden van empowerment onderbouwen en beschrijft hoe deze van invloed zijn op de keuzes die je maakt in je hulp/zorgverlening.
  • Je adviseert collega’s over empowerment vanuit een duidelijke eigen visie.
  • Je doet aanbevelingen vanuit jouw beroepsverantwoordelijkheid voor het bevorderen van empowerment in de organisatie.

De module kent acht bijeenkomsten en een consultmoment. De gehele module vraagt van je dat je actief aan de slag gaat en telkens de toepassing voor je eigen praktijkomgeving vindt. Je verdiept je ter voorbereiding van elke bijeenkomst in de thema’s aan de hand van literatuur, kennisclips, het beantwoorden van studievragen en het koppelen van kennis aan je praktijkervaring. In de bijeenkomsten bespreken we onder meer de voorbereiding, geeft de docent verdiepende theorie, speel je een rollenspel en doe je testjes. Na afloop van elke bijeenkomst verwerk je het geleerde en je ervaringen uit de bijeenkomst in een logboek.

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio waarin je een artikel óf een weergave van een gegeven presentatie in jouw praktijk opneemt. Je maakt zelf de keuze. Beide vormen worden op dezelfde manier beoordeeld. Bij beide vormen moet je je verdiepen in de beginsituatie van de lezers (van het artikel) of de toehoorders (van de presentatie), zodat de inhoud van het artikel/presentatie aansluit bij de branche, de organisatie en/of jouw collega’s.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November, februari, april
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID S16D