Skip to content Skip to navigation menu
Empowerment en cliënt versterkend werken

Empowerment en cliëntversterkend werken spelen een belangrijke rol binnen zorg en welzijn. Voor zorgprofessionals is het enorm waardevol om empowerment van cliënten te stimuleren, zodat zij bewuster en gezonder in het leven staan. Maar wat houdt empowerment precies in? Hoe verhoudt empowerment zich tot autonomie, zelfregie en zelfredzaamheid? En wat zijn ethische aspecten bij empowerment? In deze module ontwikkel je je eigen visie op empowerment en ontdek je wat belangrijk is bij cliëntversterkend werken. Zo verbeter jij je eigen hulpverlening.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Op basis van het dialooggesprek onderbouw je hoe je de cliënt zich bewust hebt laten worden van zijn/haar eigen kracht.
  • Je formuleert een visie op handelen vanuit empowerment in de werkrelatie met de kwetsbare burger zodat deze de regie krijgt/houdt over zijn eigen leven.
  • Je kunt de ethische aspecten van de (on)mogelijkheden van empowerment onderbouwen en beschrijft hoe deze van invloed zijn op de keuzes die je maakt in je hulp/zorgverlening.
  • Je adviseert collega’s over empowerment vanuit een duidelijke eigen visie.
  • Je doet aanbevelingen vanuit jouw beroepsverantwoordelijkheid voor het bevorderen van empowerment in de organisatie.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional adviseert vanuit een duidelijke eigen visie collega’s en de gehele organisatie over het versterken van empowerment en houdt hierbij rekening met de ethische aspecten.”.

De module kent acht bijeenkomsten en een consultmoment. De gehele module vraagt van je dat je actief aan de slag gaat en telkens de toepassing voor je eigen praktijkomgeving vindt. Je verdiept je ter voorbereiding van elke bijeenkomst in de thema’s aan de hand van literatuur, kennisclips, het beantwoorden van studievragen en het koppelen van kennis aan je praktijkervaring. In de bijeenkomsten bespreken we onder meer de voorbereiding, geeft de docent verdiepende theorie, speel je een rollenspel en doe je testjes. Na afloop van elke bijeenkomst verwerk je het geleerde en je ervaringen uit de bijeenkomst in een logboek.

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio waarin je een artikel óf een weergave van een gegeven presentatie in jouw praktijk opneemt. Je maakt zelf de keuze. Beide vormen worden op dezelfde manier beoordeeld. Bij beide vormen moet je je verdiepen in de beginsituatie van de lezers (van het artikel) of de toehoorders (van de presentatie), zodat de inhoud van het artikel/presentatie aansluit bij de branche, de organisatie en/of jouw collega’s.  Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Vakgebied(en) Medisch & Paramedisch
Vaardigheden
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID S16