Skip to content Skip to navigation menu
Erven en vererven

Niets is zo funest voor een gezonde familierelatie als onwetendheid over de erfenis en de manier waarop deze verdeeld moet worden. Achterdocht, gebrek aan communicatie en emoties blijken vaak een fatale combinatie als het gaat om familiezaken. Wat zijn de wettelijke regelingen die bij een erfenis een rol spelen? In deze module krijg je inzicht in de mogelijkheden om, naar wens van de erflater, van deze wettelijke regelingen af te wijken om zo te komen tot een maatwerkregeling voor de nalatenschap, zowel voor de verdeling als de verdere afwikkeling.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

    • Je informeert cliënten over de wettelijke bepalingen die gaan over hoe de vererving in Nederland in het algemeen is geregeld. Je besteedt aandacht aan de specifieke positie van paren met kinderen die gehuwd zijn of als partner geregistreerd zijn en aan de voor deze ouders relevante testamentaire regelingen ten behoeve van hun kinderen.
    • Je geeft een onderbouwd advies over het verbeteren van de erfrechtelijk positie, waarvoor je inzicht in de rechten en plichten van erfgenamen in het algemeen toepast.
    • Je geeft cliënten gericht advies over fundamentele erfrechtelijke zaken, waarbij niet alleen de vermogensrechtelijke kant aan bod komt maar ook het aspect van de verdeling van de erfenis een belangrijke rol speelt.

Er zijn acht gezamenlijke contactmomenten. Je start met een introductie op het wettelijk en testamentair erfrecht, de op te leveren producten en de planning. Na de eerste bijeenkomsten toets je je kennis via een formatieve toets. Voor de bijeenkomsten bestudeer je literatuur en kennisclips, beantwoord je vragen en werk je aan je portfolio-opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten uit op basis van informatie uit je eigen organisatie. Je spart met medestudenten, krijgt verdiepende uitleg en kunt je vragen stellen. In de laatste bijeenkomsten gaan we in op de afwikkeling van een nalatenschap.

Verwante opleidingen
HBO-Rechten

Je wordt beoordeeld op een portfolio. In je portfolio neem je op:

  1. een professionele informatiefolder over het erfrecht;
  2. een advies op het gebied van vererving;
  3. een advies op het gebied van nalatenschap.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Vaardigheden
Veiligheid & Leefomgeving
Management & Organisatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Informatiemanagement
Locaties Enschede
ID OHBR12E