Skip to content Skip to navigation menu
Ethisch handelen in de juridische beroepspraktijk
In de juridische beroepspraktijk zijn veel zaken gevat in regels en beleid, maar er is voor de professional ook een grote mate van beslissingsvrijheid. In zo’n geval dien je steeds bij jezelf te rade te gaan hoe je jouw professionele verantwoordelijkheid vormgeeft en welke normen, waarden en belangen hierbij een rol spelen. In deze module onderzoek je hoe jouw organisatie haar integriteitsbeleid heeft vormgegeven en of er onderwerpen zijn die nog onvoldoende aandacht krijgen in dit beleid. Voor ethisch handelen bestaat geen vastomlijnd kader, wel zijn er verschillende ethische theoriën die een handvat bieden voor het zorgvuldig wegen en doordenken van belangen. Na het volgen van deze module herken je ethische dilemma's sneller en beter en reageer je hier adequaat op door een vertaling naar concreet beleid.

Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je voert een probleemanalyse uit op een ethisch dilemma binnen jouw organisatie en je biedt een oplossing, met behulp van een stappenplan en je overweegt daarbij de ethische stromingen.
  • Je bepaalt welke visie(s) op het begrip ‘integriteit’ van toepassing is/zijn op de organisatiecultuur binnen jouw organisatie. 
  • Je toont een juridische drogreden uit jouw organisatie aan, bekritiseert deze en weerlegt deze met onderbouwde argumenten.
  • Je geeft het integriteitsbeleid van jouw organisatie vorm door het in kaart te brengen en door kritische vragen te stellen die het reflecterend vermogen van de organisatie en haar medewerkers aanspreken.
  • Je adviseert, op basis van jouw integriteitsvragen, je organisatie over het inrichten van de organisatieprocessen die betrekking hebben op juridische en technologische ontwikkelingen.

Er zijn negen bijeenkomsten. Vooraf bestudeer je de literatuur en kennisclips, werk je aan opdrachten en bereid je presentaties voor. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten uit, presenteer je de uitwerkingen van jouw conceptrapporten, geef en ontvang je feedback, krijg je verdiepende uitleg en stel je eventuele vragen. Je gaat met de docent en je medestudenten in gesprek over de normen en waarden die gelden in onze samenleving en hoe die overeenkomen met of verschillen van de normen en waarden en het geldend beleid binnen je eigen organisatie of beroepsgroep.

Verwante opleidingen
HBO-Rechten

Je wordt beoordeeld op een inventarisatierapport en een bijbehorend adviesrapport. Hierin adviseer je jouw organisatie over het integriteitsbeleid. Je vertaalt de kansen en risico’s van nieuwe technologieën en netwerken naar concreet beleid.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OHBR11E