Skip to content Skip to navigation menu
Facility Management business game

“The only thing that is constant, is change” (Heraclitus). De facilitaire markt is sterk aan verandering onderhevig. Door onder meer de crisis en de opkomst van het internet en ICT hebben alle bedrijven in deze sector één of meerdere veranderingen meegemaakt, waardoor de vraag en het aanbod veranderden. Welke organisatorische veranderingen brengen die met zich mee? Van welke factoren hangt het af of een (facilitair) bedrijf succesvol om kan gaan met deze veranderingen, en hoe? Het toepassen van verandermanagementactiviteiten kan essentieel zijn bij het realiseren van doelstellingen voor geplande en ongeplande veranderingen, zowel intern als extern en is dus een belangrijke factor voor succes! In deze module gaan we specifiek in op verandermanagement.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je analyseert de dienstverlening van de facilitaire organisatie.
  • Je formuleert op basis van de IST situatie een verandervraagstuk.
  • Je stelt een veranderdiagnose voor de facilitaire organisatie en onderbouwt deze vanuit de theorie.
  • Je stelt een veranderstrategie met bijbehorende veranderinterventies op.
  • Je verwerkt deze in een realistisch implementatieplan.
  • Je beschrijft de wijze van sturing van het proces en reflecteert op je eigen veranderstijl en rol bij veranderprocessen.

Er zijn acht gezamenlijke contactmomenten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur en kennisclips en werk je aan opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten krijg je verdiepende en verbredende informatie van de docent, presenteer je de uitkomsten van de portfolio-opdrachten, spar je met medestudenten en kun je vragen stellen.

Verwante opleidingen
Facility Management

Je wordt individueel beoordeeld op een veranderplan voor je eigen organisatie. Onderdeel van dat veranderplan zijn onder meer een analyse van de facilitaire dienstverlening en een advies over de in te zetten veranderstrategieën en veranderinterventies.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Hospitality & Facility Management
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Hospitality
Locaties Deventer
ID OFM05D