Skip to content Skip to navigation menu
Financieel management voor non-profitorganisaties
Non-profitorganisaties waaronder organisaties van de rijksoverheid en decentrale overheden, vervullen belangrijke maatschappelijke functies. De laatste jaren stelt het publiek steeds meer vragen over de effectiviteit en efficiency van deze organisaties. Deze kwaliteiten worden sterk bepaald door de manier waarop het financieel management zijn rol vervult. Financieel management grijpt over het algemeen diep in op de taakuitvoering en bepaalt in grote mate het functioneren en de resultaten van een non-profitorganisatie. Inzicht in deze materie is daarom voor veel functionarissen binnen non-profitorganisaties zeer waardevol.
Duur 10  Weken

Je analyseert in de volle breedte de plannings- en besluitvormingsprocessen van jouw organisatie, in het licht van haar doelstellingen. Je beschrijft en verklaart de wijze van besturing en beheersing vanuit de specifieke kenmerken van jouw organisatie. Je oordeelt kritisch en onderbouwd over hoe de systemen van budgettering, prestatiemeting en kostenverbijzondering dienstbaar zijn aan de uitvoering van het financieel management. Je adviseert onderbouwd over het toepassen van systemen van budgettering, prestatiemeting en kostenverbijzondering, vanuit het streven naar een optimale besturing en beheersing.

Er zijn negen bijeenkomsten. Vooraf bestudeer je literatuur, werk je aan opdrachten en noteer je vragen om te bespreken in de bijeenkomst. De docent geeft verdiepende uitleg tijdens de bijeenkomsten, gaat in op vragen en geeft feedback. In enkele bijeenkomsten geef je een presentatie van jouw bevindingen.

Je wordt individueel beoordeeld op een adviesrapport waarin de volgende vraag centraal staat: Welke verbeteringen van het bestaande financieel beheersingssysteem zijn mogelijk om de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie te verbeteren?

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum November
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OBSK12D