Skip to content Skip to navigation menu
Gastvrijheid maakt het verschil

Gastvrijheid en klantgerichtheid zijn belangrijke succesfactoren voor dienstverleners. Hoe zorg je er als dienstverlener voor dat jouw dienst gewild blijft? In deze module ontdek je hoe gastvrij je eigen organisatie is. Dit doe je aan de hand van diverse gastvrijheidsmodellen en een gastvrijheidsscan. Je weet van jouw dienst een unieke belevenis te maken, een experience voor de klant. Het doel is met jouw organisatie het verschil te maken.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • Je legt uit hoe het managen van een dienst verschilt van het managen van een product en welke rol gastvrijheid hierbij speelt in de missie en visie van een organisatie.
  • Je beoordeelt met behulp van "service clues/dimensies" de online en offline gastvrijheid van een bedrijf gerelateerd aan je eigen organisatie en van een bedrijf dat buiten de bedrijfstak valt.
  • Je analyseert de resultaten van je gastvrijheidsscan en beschrijft voor de bedrijven een ideaalsituatie, waarin de gastvrijheidsdimensies voor een specifiek persona uitgelicht worden.
  • Je presenteert de inzichten en aanbevelingen die voortvloeien uit de gastvrijheidsscan in relatie tot het managen van diensten in je eigen organisatie en in de relatie tot de organisatiecultuur.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional analyseert aan de hand van een gastvrijheidsscan de eigen organisatie, een aan de eigen organisatie gerelateerde organisatie en een organisatie uit een andere bedrijfstak, en adviseert het management over het verbeteren van het managen van diensten en over de organisatiecultuur.”

Je maakt actief kennis met gastvrijheidsmodellen tijdens de acht bijeenkomsten, door zelfstudie en door het bezoeken van twee dienstverlenende bedrijven, anders dan je eigen organisatie. Je leert een gastvrijheidsscan in kaart te brengen en je gaat aan de slag met het dienstenmarketingsysteem. Zowel op je eigen organisatie als op de twee gekozen dienstverlenende bedrijven pas je de vier basiskenmerken van een dienst toe: vergankelijkheid, ontastbaarheid, heterogeniteit en interactieve consumptie. Je ervaart hoe je je gast of klant een unieke customer journey kunt bieden aan de hand van service level agreements.

Je wordt individueel beoordeeld op een concurrerend benchmarkrapport over de hospitality-prestaties van twee verschillende organisaties. Daarnaast maak je een gastvrijheidsscan van je eigen organisatie en stel je aanbevelingen op voor het verbeteren van de gastvrijheidsbeleving. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau.Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September, april
EC 5
Beroepenveld Management & Organisatie
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Vakgebied Hospitality
Locaties Deventer
Enschede
ID C14