Skip to content Skip to navigation menu
Gebruik je invloed

Er zijn tegenwoordig tal van technologische mogelijkheden op de markt voor mensen om hun gedrag te veranderen en zo hun psychische, lichamelijke en sociale gezondheid te verbeteren. Wat maakt dat mensen bepaalde technologie zoals een game, app of wearable wel of juist niet gebruiken? En hoe kun je ervoor zorgen dat mensen deze technologie ook echt gebruiken, terwijl je ook rekening houdt met ethiek en regelgeving?
In deze module analyseer je waarom mensen wel of geen gebruik maken van technologische mogelijkheden en maak je een actieplan om gedragsverandering teweeg te brengen bij mensen ten opzichte van technologie. Daarbij maak je gebruik van groepskenmerken en psycholologische beïnvloedingsmodellen en neem je de ethische en juridische aspecten mee.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je verklaart voor jouzelf en anderen in hoeverre je wel of geen gebruik maakt van technologie voor bevordering van psychische, lichamelijke en sociale gezondheid.
  • Je analyseert, op basis van psychologische beïnvloedingsbegrippen, -modellen en –concepten, waarom mensen wel of geen gebruik maken van technologische mogelijkheden, om daarmee de verklaring voor wel of geen gebruik uit te breiden.
  • WJe maakt een actieplan om de attitude van jou en anderen ten opzichte van technologie te veranderen op basis van de verzamelde informatie omtrent groepskenmerken en psychologische beïnvloedingsbegrippen, modellen en –concepten.
  • Je verantwoordt keuzes voor attitudeverandering ten aanzien van technologie op basis van ethische mogelijkheden en limitaties, om deze attitudeverandering op een verantwoorde wijze uit te voeren.
  • Je stelt op basis van lokale en mondiale wet- en regelgeving een actieplan voor de inzet van technologie voor attitudeverandering bij, om het plan realistisch te kunnen uitvoeren.

Deze module kent acht bijeenkomsten. We starten met een introductie op de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomst bestudeer je literatuur, bekijk je kennisclips en maak je opdrachten . Je bespreekt de opdrachten tijdens de bijeenkomsten en je krijgt en geeft feedback. De docent geeft een verdiepende uitleg en je kunt vragen stellen over de onderliggende theorie. Na de bijeenkomst verwerk je de feedback in je portfolioopdracht.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op een actieplan hoe je een bepaalde groep mensen kunt overtuigen een gekozen technologie te gebruiken en te blijven gebruiken om het gedrag te verbeteren op gebied van psychische, lichamelijke en sociale gezondheid. Hierin beschrijf je ook de ethische overwegingen die gelden bij het plan voor gedragsverbetering en pas je de geldende regelgeving toe op het plan.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Marketing, Sales en Communicatie
Media
Medisch en paramedisch
Vaardigheden
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OTP19D