Skip to content Skip to navigation menu
Gedrag in organisaties
Als ICT-professional ben je regelmatig de spin in het web in advies- en verbetertrajecten. Motivatie, waarden en normen, besluitvorming en leiderschap, attitudes en allerlei andere aspecten van gedrag in organisaties spelen hierbij een rol en komen op je pad tijdens een advies-/verbetertraject. Hoe acquireer je een goede en duidelijke opdracht? Hoe kom je tot een goed en bij jouw organisatie passend advies? Hoe presenteer je het passende advies zowel mondeling als schriftelijk aan je opdrachtgever of eigen werkgever en zorg je voor draagvlak voor je advies? In deze module gaan we aan de hand van het gehele adviestraject kijken naar welk gedrag in organisaties passend en effectief zijn om een verandering gerealiseerd te krijgen. Van het verwerven en afbakenen van de opdracht tot en met het toelichten van het uiteindelijke advies/verbetervoorstel.
Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  
Locatie Deventer

In deze module gaan we in op het gehele adviestraject: van het verwerven en afbakenen van de opdracht tot en met het toelichten van het uiteindelijke advies.

  • Je schrijft een afgebakende adviesopdracht en verheldert de achterliggende vraag van de opdrachtgever.
  • Je doorloopt een adviestraject systematisch en legt de verworven informatie vast.
  • Je komt tot een onderbouwd advies met draagvlak binnen jouw directe organisatie.
  • Je reflecteert op je eigen vaardigheden en op je interactie met de omgeving.

Deze module kent 8 gezamenlijke bijeenkomsten en een consult. We starten met een introductie op de thematiek, het stappenplan, de opdrachtverkrijging, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomst bestudeer je literatuur en werk je aan je advies- en verbetertraject. Gedurende het traject voer je een 3 type gesprekken met je opdrachtgever: een intakegesprek, een voortgangsgesprek en het adviesgesprek. Op deze gesprekken en op de presentatie van jouw advies reflecteer je. Tussentijds krijg je van de docent en medestudenten feedback.

Verwante opleidingen
HBO-ICT

Je wordt individueel beoordeeld op een adviesnotitie en de reflectieverslagen van door jou gevoerde gesprekken.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat

startdatum November
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Techniek & ICT
Vaardigheden
Studievorm Module
Vakgebied Bedrijfskunde
Academic Period 10
dagTijdstip Deventer, dinsdagavond
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Deventer
ID OICT04D