Skip to content Skip to navigation menu
Gedragsverandering door technologie

In de huidige maatschappij wordt technologie gebruikt in alle facetten van je beroep. Als zorg- en welzijnsprofessional in het domein Gedrag & Technologie vervul je een brugfunctie tussen de eindgebruiker en de ontwikkelaar. Hoe breng je de gebruikersbehoeften in kaart, ontwerp je een hulpmiddel en voer je een usability-onderzoek uit? Op welke wijze adviseer je de gebruiker of instelling over het ontwikkelen, ontwerpen en gebruiken van technologie om gedrag te beïnvloeden? In deze module krijg je de antwoorden en ontwerp je een innovatieve, technologische toepassing om een gedragsverandering teweeg te brengen, zoals quantified self, domotica, smartphone-applicatie, wearable. Deze toepassing helpt een actueel vraagstuk of probleem in maatschappelijke context op te lossen. Denk aan een app voor eenzame ouderen die gebruikers aanspoort om meer sociale contacten te leggen en die daar ook ondersteuning voor biedt.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je voert methodisch onderzoek uit om het programma van eisen vast te stellen.
  • Je maakt op basis van een programma van eisen ontwerpen van de te ontwikkelen technologische oplossing voor de beoogde gedragsverandering.
  • Je ontwikkelt een prototype van een technologische oplossing voor de beoogde gedragsverandering op basis van een voorlopig ontwerp.
  • Je evalueert een prototype aan het eind van een ontwerpcyclus door deze te laten testen door een representatieve steekproef van je doelgroep.
  • Je beschrijft en verantwoordt na het doorlopen van de usability design cyclus de gemaakte keuzes aan de hand van literatuur en sociaal psychologische gedragsmodellen.

Deze module kent 9 bijeenkomsten. Je begint met het bepalen van de gedragsverandering en de doelgroep waarop je je wilt richten. Ter voorbereiding op de bijeenkomsten en het opstellen van het portfolio ga je je inlezen in de literatuur hierover. Je verdiept je in de usability design cyclus en in doelgroeponderzoek, zodat je een PVE kunt opstellen. Tijdens de module doorloop je de verschillende stappen van de usability design cyclus tot en met het maken van het prototype. Je krijgt feedback op je prototype van je medestudenten en van de docent. Tot slot evalueer je het prototype.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je rondt de module af met een verslag (portfolio), met daarin de resultaten van elke stap in de usability design cyclus en een verantwoording daarvan.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OTP08D