Skip to content Skip to navigation menu
Gedragsverandering in organisaties

Veel vraagstukken in organisaties hebben een gedragscomponent. Het oplossen van die vraagstukken brengt vaak de noodzaak tot gedragsverandering met zich mee. Iedereen die in een organisatie werkt en die veranderingen wil doorvoeren, merkt dat dat vaak weerstand oproept. Bij die veranderingen gaat het bijvoorbeeld om het invoeren van een nieuwe werkwijze of systeem, het bevorderen van betere samenwerking, het stimuleren van veilig of gezond gedrag. Een succesvolle beïnvloedingscampagne staat of valt met een goede analyse vooraf: welk gedrag moet precies veranderen? Waarom vertoont de doelgroep niet het gewenste gedrag? In deze module voer je die analyse uit voor een vraagstuk in je eigen organisatie en op basis van die analyse ontwerp je een interventieprogramma dat wel werkt. De module is ontwikkeld voor professionals op het gebied van Veiligheidskunde en Security Management, maar is ook goed te volgen en bruikbaar voor professionals uit andere disciplines.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je maakt een analyse van de doelstelling, doelgedrag, doelgroep en context van de gewenste gedragsverandering.
  • Je analyseert psychologische factoren die het doelgedrag kunnen beïnvloeden, zoals persoonlijke drijfveren, sociale motieven, weerstand en psychologische basisprocessen, en omgevingsfactoren.
  • Je gaat bij de doelgroep na welke psychologische en omgevingsfactoren het belangrijkst zijn, geeft aan hoe de factoren met elkaar samenhangen en hoe ze het gewenste doelgedrag beïnvloeden.
  • Je ontwerpt een interventiestrategie waarin je aangeeft welke gedragsveranderingstechnieken je gaat toepassen per belangrijkste beïnvloedende factor.
  • Je beschrijft uit te voeren interventies, waarbij je onderbouwde keuzes maakt voor vorm, inhoud, planning en organisatie van de interventie.
  • Je ontwerpt de wijze van meten van het effect van de interventie en geeft een advies voor de borging van de gedragsverandering.

Deze module kent acht bijeenkomsten en consult. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je onder meer literatuur, kennisclips en artikelen, werk je aan de (portfolio)opdrachten en krijg en geef je via de digitale leeromgeving. feedback. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten, vergelijkt de uitkomsten met medestudenten en krijgt en geeft feedback. De docent geeft verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je wordt individueel beoordeeld op een "Analyse en implementatieplan voor gedragsverandering", voor je eigen organisatie. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum April
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Hospitality & Facility Management
Management & Organisatie
Marketing, Sales en Communicatie
Onderwijs & Opleiden
Vaardigheden
Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID C86D